Lediga tjänster

Organisation Tjänst Ort Land
SOURCE SOURCE Urvalspsykolog Stockholm Sverige
Samhall Samhall National Account Manager offentlig sektor Västra eller södra Sverige Sverige
Folke Bernadotte Akademin Folke Bernadotte Akademin Enhetschef PLG Stockholm Sverige
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Enhetschef Stockholm Sverige
Lerums kommun Lerums kommun Sektorchef Samhällsbyggnad Lerum Sverige
Projektledare Västlänken Göteborg Sverige
Mölndal Energi Mölndal Energi Kundservicechef Mölndal Sverige
Kriminalvården Kriminalvården Chef till Forsknings- och utvärderingsenheten Norrköping Sverige
Stockholm Vatten Stockholm Vatten Enhetschef för Säkerhet och fastighet Stockholm Sverige
Trafikförvaltningen Trafikförvaltningen Chef Sjötrafiksektionen Stockholm Sverige
SHIS Bostäder SHIS Bostäder Ekonomichef Stockholm Sverige
SOURCE SOURCE Redovisningsekonom/administratör Stockholm Sverige
Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet Ekonomichef VR Stockholm Sverige
Göteborgs Stad Göteborgs Stad Fastighetsdirektör Göteborg Sverige
KTH - Royal Institute of Technology KTH - Royal Institute of Technology Professorship in Production logistics Stockholm Sverige
KTH - the Royal Institute of Technology KTH - the Royal Institute of Technology Professorship in Industrial dependability Stockholm Sverige
KTH - the Royal Institute of Technology KTH - the Royal Institute of Technology Associate professorship in Industrial dependability Stockholm Sverige
Gästrike Vatten Gästrike Vatten VD Gävle Sverige
Socialstyrelsen Socialstyrelsen Avdelningschef Stockholm Sverige
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Administrativ Chef till EE skolan Stockholm Sverige
Stockholms stad Älvsjö sdf. Stockholms stad Älvsjö sdf. Enhetschef Enheten för vuxna Stockholm Sverige
Skatteverket Skatteverket Ledarutvecklare Solna Sverige
SOURCE SOURCE Researchkonsult Stockholm Sverige
Mölndals Stad Mölndals Stad Exploateringsingenjör Mölndal Sverige
S:t Lukas Stockholm S:t Lukas Stockholm Verksamhetschef Stockholm Sverige
Stockholm Vatten Stockholm Vatten Projektledare Stockholm
  JM Bostad Region Väst Projektledare Göteborg Sverige
JM Region Syd JM Region Syd Projektledare Malmö Sverige
Stockholm Vatten Stockholm Vatten Avdelningschef avdelningen projekt Stockholm Sverige
Swedavia Swedavia Internrevisor Stockholm Sverige
Willhem AB Willhem AB Regionchefer Syd respektive Öst Malmö, Göteborg eller Stockholm Sverige
Trafikkontoret Göteborgs Stad Trafikkontoret Göteborgs Stad Erfaren Plansamordnare Göteborg Sverige
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Professur i Produktionslogistik Stockholm Sverige
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Professur i Industriell Driftsäkerhet Stockholm Sverige
KTH - Kungliga Tekniska Högskolan KTH - Kungliga Tekniska Högskolan Lektorat i Industriell Driftsäkerhet Stockholm Sverige
Trafikkontoret Göteborgs Stad Trafikkontoret Göteborgs Stad Enhetschef infrastruktur tidiga skeden Göteborg Sverige
Trafikkontoret Göteborgs Stad Trafikkontoret Göteborgs Stad Projektchef Hisingsbron Göteborg Sverige
Trafikkontoret Göteborgs Stad Trafikkontoret Göteborgs Stad Enhetschef infrastruktur projektering och bygg Göteborg Sverige
Region Gävleborg Region Gävleborg Hälso- och sjukvårdsdirektör Gävle Sverige
Gästrike Vatten Gästrike Vatten Chef för Kundservice Gävle Sverige
Trafikförvaltningen/SL Trafikförvaltningen/SL Lantmätare Stockholm Sverige
SL/Trafikförvaltningen SL/Trafikförvaltningen Fastighetsstrateg Stockholm Sverige
Halmstad Kommun Halmstad Kommun Förvaltningschef Byggnadskontoret Halmstad Sverige
  Samhall National Account Manager Stockholm, Göteborg eller Malmö
Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sektionschef IT- arkitektur Stockholm Sverige
Kungsholmens stadsdelsförvaltning Kungsholmens stadsdelsförvaltning Förskolechef Stockholm Sverige
Trafikverket Trafikverket Kvalificerad inköpare med inriktning mot IT Borlänge, Stockholm, Gävle, Luleå, Malmö el Göteborg Sverige
Source Executive Search Source Executive Search Researchkonsult Göteborg Sverige
  SOURCE Interimkonsulter Sverige Sverige