Lediga tjänster

Ledarskap

Organisation Tjänst Ort Land
Mölndals stad Mölndals stad Lönechef Mölndal Sverige
Trafikverket Trafikverket Projektchef Hässleholm - Lund Kristianstad Sverige
Trafikverket Trafikverket Avdelningschef Materialservice/logistik Nässjö Sverige
Mölndals stad Mölndals stad Enhetschefer Mölndal Sverige
Göteborgs stad Göteborgs stad Stadsdelsdirektör SDF Västra Göteborg Göteborg Sverige
Trafikförvaltningen Trafikförvaltningen Chef teknik och kravställning Stockholm Sverige
Trafikverket Trafikverket Enhetschef Trafiksäkerhet Väg Solna / Borlänge Sverige
Trafikverket Trafikverket Enhetschef Juridikavdelningen Borlänge Sverige
Ålands hälso- och sjukvård Ålands hälso- och sjukvård Ekonomichef Mariehamn Finland
Region Gävleborg Region Gävleborg Stabschef Gävle Sverige
Region Gävleborg Region Gävleborg VC Ögon och ÖNH Gävle/Hudiksvall Sverige
Uppsala universitet Uppsala universitet Administrativ chef - Inst för geovetenskaper Uppsala Sverige
Haninge kommun Haninge kommun Avdelningschef Lantmäteriavdelningen Haninge Sverige
Region Gävleborg Region Gävleborg Regional Utvecklingsdirektör Gävle Sverige
Region Västmanland Region Västmanland Verksamhetschef Barnkliniken Västerås Sverige
NCC NCC Site Manager NCC Industry- 2 tjänster
(Sektor Asfalt)
Hägersten Sverige
Transportstyrelsen Transportstyrelsen Chef till controllerenheten Norrköping Sverige
Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sektionschef Ekonomi VO Direkt och IT Stockholm Sverige