Lediga tjänster

Organisation Tjänst Ort Land
Brå Brå Kanslichef Stockholm Sverige
Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun Gymnasiechef Kungsbacka
AB Strömstadsbyggen AB Strömstadsbyggen VD AB Strömstadsbyggen Strömstad Sverige
Trafikverket Trafikverket Biträdande chef- strategiska uppdrag Stockholm Sverige
Halmstads kommun Halmstads kommun HR-direktör Halmstad Sverige
Kriminalvården Kriminalvården Chef till inköpsenheten Norrköping Svergie
Örebro Universitet Örebro Universitet Chef Ledningsstab Örebro Sverige
Region Gotland Region Gotland Ekonomidirektör Visby Sverige
Uppsala kommun Uppsala kommun Förvaltningsdirektör ÖF, överförmyndarförvaltningen Uppsala Sverige
Region Gävleborg Region Gävleborg Regiondirektör Gävle Sverige
Strömstad Kommun Strömstad Kommun Barn- och Utbildningschef Strömstad Sverige
Folktandvården Region Dalarna Folktandvården Region Dalarna Divisionschef Folktandvården Region Dalarna Falun Sverige
Hylte kommun Hylte kommun Kontorschef (Förvaltningschef) barn och ungdomskontoret Hyltebruk Sverige
Region Gävleborg Region Gävleborg Smittskyddsläkare Gävle Sverige
Region Västernorrland Region Västernorrland Hälso- och sjukvårdsdirektör Härnösand Sverige
Region Dalarna Region Dalarna Divisionschef kirurgi Falun Sverige
AB Nynäshamnsbostäder AB Nynäshamnsbostäder Ekonomichef till AB Nynäshamnsbostäder Nynäshamn Sverige
Umeå Universitet Umeå Universitet Föreståndare Umeå Sverige