Ängelholmslokaler är ett dotterbolag till Ängelholmshem med uppgift är att äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. I samråd med kommunen uppför, anskaffar och avyttrar vi också lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten. Läs mer om oss på http://www.angelholmshem.se

 

VD

PLACERING
Ängelholm

UPPDRAGET
Ängelholmslokaler äger, driver och förvaltar lokaler som nyttjas av Ängelholms kommuns verksamhet. Bolaget renoverar löpande lokaler och bygger även nya lokaler i samråd med Ängelholms kommun för att medverka till en positiv utveckling för kommunen.
Som VD leder du utvecklingen och verksamheten utifrån ett långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart perspektiv. Tillsammans med 37 medarbetare utvecklar du verksamheten i bolaget med fokus på nöjd kund, effektiv förvaltning, kvalitativ nyproduktion, stabil ekonomi och gott ledarskap och medarbetarskap. Uppdraget sker i nära samverkan med flera förvaltningar/bolag inom Ängelholms kommun och kräver därför stor kunskap, förståelse och intresse för samhällsbyggnadsfrågor och stadsutveckling i kommunen. VD:s roll är att tillsammans med medarbetarna leda arbetet med att stärka bolagets varumärke och att bolaget uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. VD arbetar på styrelsens uppdrag och bolaget är dotterbolag till Ängelholmshem AB, som ingår i Ängelholms Stadshus AB.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med gedigen ledarerfarenhet och goda resultat av förändringsledning. Du har relevant akademisk utbildning och goda kunskaper inom ekonomi, bygg- och fastighetsområdet. Du har också erfarenhet av arbete och ledarskap inom offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet. Du kombinerar samhällsnytta med affärsnytta i arbetet med att driva långsiktiga investeringar parallellt med värdebaserad förvaltning. Ditt förhållningssätt är kundorienterat och hållbart och du bidrar tillsammans med medarbetarna till att öka bolagets attraktivitet.
Som ledare har du förmåga att skapa förtroendefulla relationer och samarbeten såväl internt som externt. Du har ett helhetsperspektiv och är inkluderande, lyhörd, prestigelös och kommunikativ. Du leder genom stark vision och målbild som skapar delaktighet, tillit, motivation och engagemang. Du är drivande i att utveckla processer, struktur och moderna arbetssätt. Som person har du god etisk kompass, är modig och närvarande.

VI ERBJUDER
Ängelholms kommun arbetar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, omtanke och handlingskraft!

ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Ängelholms kommun med SOURCE. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulter Karin Rudhag 070–414 0010, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback, 070-811 0364, bianca.gideback@source-executive.se. Välkommen med din ansökan senast
18 oktober 2021.