Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

Vår vision är att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun med människan i centrum. I Öckerö kommun bor ca 13 000 invånare och vi har ca 1100 anställda i kommunen.

Tillsammans är vi unika, då vi lever och verkar i en kommun som består av 10 bebodda öar. För dig som reser når du öarna på 50 min med snabbuss från centrala Göteborg. Du hittar oss två mil väster om Göteborg.

 

Förvaltningschef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

PLACERING
Öckerö

UPPDRAGET
Öckerö vill vara den ”nära” kommunen, med närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Befolkningsutveckling är en strategisk fråga för kommunen, där infrastruktur och byggnation är centrala delar. Miljö- och samhällsbyggnadsfrågorna är betydelsefulla för att skapa ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är en nyinrättad förvaltning (från 2022-01-01) med ansvar för frågor inom VA, trafik, gator och vägar, anläggningar, båttrafik, renhållning, kost och lokalvård samt myndighetsutövning inom bygglov och miljötillsyn. Strategiska frågor inom mark, exploatering och planarbete hanteras inom kommunstyrelsens förvaltning, medan övriga delar i samhällsbyggnadsprocessen kommer att hanteras inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Att inrätta en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning är en del i den förändring av organisationen som Öckerö kommun gör. Med förändringen vill vi skapa en flexibel och effektiv organisation. Som chef för den nya förvaltningen handlar din roll om att bidra till detta, genom ett fokus på att utveckla verksamheten och dess processer både internt och i samverkan med kommunens övriga verksamheter. Sju tidigare enheter bildar den nya förvaltningen; bygg- och miljö, vatten- och avlopp, trafik- och fritid, kost- och lokalvård, kretslopp-, färjeenheten och administration, totalt 145 medarbetare och sex direktrapporterande chefer. Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp. Du rapporterar även till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Som förvaltningschef behöver du en förmåga att fånga och leda frågor på ett strategiskt plan.
• Du leder verksamheten utifrån den politiskt satta riktningen och utvecklar verksamheten för framtiden.
• Du har en strategisk ledningsförmåga och kan leda genom andra chefer, där en engagerad förvaltningsledningsgrupp är en nyckelfaktor i arbetet.
• Du kommer att vara en viktig del i arbetet med samhällsbyggnadsprocessen. I din roll bidrar du till ett gott samarbete, så att processen fungerar effektivt.
• Förvaltningen kommer att hantera flera frågor som är viktiga i lokalsamhället och ofta har stort politiskt intresse, ex. infrastrukturplanering, idrottsanläggningar, offentlig utsmyckning och renhållning. Som förvaltningschef hanterar du dessa frågor som länk mellan politik och verksamhet.
• I vårt sätt att tänka organisation har du förutom ansvaret för förvaltningen, också en roll i att bidra till hela kommunens utveckling. Helhet och vi-känsla är nyckelord för oss. Du ingår i kommunledningsgruppen där vi tillsammans arbetar långsiktigt för Öckerö kommun.
• Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt. För att arbeta effektivt men också för att skapa en enkel vardag för våra invånare och företagare. I ditt ledarskap bidrar du till en modig och innovativ organisation som vågar att testa nytt.

Vi söker dig som med mångårig erfarenhet av ett gott ledarskap på en strategisk ledningsnivå i politiskt styrd organisation. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att leda verksamhet inom miljö-, samhällsbyggnad- och/eller teknisk verksamhet.
Som ledare är du tydlig och transparent och skapar engagemang, motivation och delaktighet både direkt och genom andra. Genom god kommunikativ förmåga skapar och underhåller du goda relationer och verkar för dialog och gott samarbetsklimat. Du är prestigelös, öppen och trygg med integritet. Du har relevant högskoleexamen, förmåga till helhetsyn samt god analytisk förmåga.

Tjänsten som förvaltningschef är säkerhetsklassad.

VI ERBJUDER
Öckerö kommun är arbetsplatsen för dig som vill bidra till ett hållbart samhälle och en enklare vardag för våra invånare, företagare och besökare. Vi söker dig som är engagerad och vill vara delaktig i att ständigt förbättra och utveckla vår kommun. Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete är våra ledord.

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.offentligajobb.se senast den 20 oktober 2021. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag, 0704-14 00 10, karin.rudhag@source-executive.se eller Bianca Gideback, 070-811 03 64, bianca.gideback@source-executive.se  

I denna rekrytering har vi gjort våra medieval och undanber oss därför kontakt från försäljare.