Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

 

Avdelningschef Lantmäteri

Om arbetsplatsen
Lantmäteriavdelningen är en del av miljö- och bygglovsförvaltningen. Avdelningens dryga 30-tal medarbetare är indelade i tre enheter, geodata, mät och kart samt kommunal lantmäterimyndighet.
Inom förvaltningen har vi kommit en bra bit på vår digitaliseringsresa och drivs av att fortsätta utveckla vår verksamhet och våra arbetsmetoder. Vi strävar mot att vara bland de främsta kommunerna inom våra områden. Som anställd inom miljö- och bygglovsförvaltningen är målet att du ska kunna kombinera ditt arbetsliv med ditt privatliv och det finns möljighet till både flexibla arbetstider och distansarbete. Vi tror dock att det mänskliga mötet medför flera positiva aspekter och kommer vilja träffas fysiskt också. Vi samarbetar i hög grad med andra funktioner inom samhällsbyggnadsprocessen, vilket ger en god inblick och stor förståelse för helheten.
Lantmäteriavdelningen ansvarar för insamling, utveckling och förvaltning av geografisk information genom flygfotografering, drönaranvändning, laserskanning och terrester mätning. Avdelningen bidrar till samhällsbyggnadsprocessen genom att ta fram förädlade geodataprodukter och tjänster i form av t.ex. nybyggnadskarta, baskarta, planeringsunderlag samt utstakning av byggnader och kontrollmätningar. Avdelningen tar även fram nya namn och adresser samt ajourhåller register av byggnader, fastigheter, vägar mm.
Som avdelningschef har du tillgång till ett professionellt verksamhetsstöd som ger stöd inom bland annat HR, ekonomi, kvalitet och kommunikation. Alla chefer i Huddinge certifieras i arbetsmiljö och erbjuds utbildningar inom både ledarskap och sakområden.
I Huddinge kommun arbetar vi med ett transformativt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden. Våra kärnvärden är mod, omtanke, driv och mångfald.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du fullt personal- och budgetansvar samt svarar för att din verksamhet uppnår de mål som ställs på avdelningen. Avdelningen består av ett 30-tal medarbetare som leds av tre enhetschefer. Som avdelningschef är det ditt huvudsakliga uppdrag att skapa goda förutsättningar för avdelningens chefer att driva sina respektive verksamheter mot uppsatta mål.

Som avdelningschef är du med och formar organisationen och bygger en sammansvetsad avdelning som tydligt ser sin verksamhet som en integrerad del i kommunkoncernen. Genom ditt ledarskap bidrar du även aktivt till, och tar tillvara på, den nybyggaranda som finns inom förvaltningen samt fortsätter på den inslagna vägen gällande avdelningens- och förvaltningens förändringsarbete. Fortsatt digitalisering är ett prioriterat område som inrymmer många möjligheter till vidare utveckling av processer och arbetssätt.

Du rapporterar till förvaltningschefen och ingår i dennes ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer.

Exempel övriga arbetsuppgifter:
• Verka för ett kundorienterat arbetssätt med fokus på att driva och utveckla verksamheten mot uppställda mål
• Företräda lantmäteriavdelningen inför bygglovs- och tillsynsnämnden
• Företräda Huddinge kommun i GIS-samverkan Södertörn, och i andra sammanslutningar inom verksamhetsområdet

Din profil
Det viktigaste för oss är att du är en god ledare med förmågan att ta tillvara på och vidareutveckla den kompetens som finns inom avdelningen. Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning och flerårig ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar samt goda kunskaper inom ekonomistyrning och verksamhetsutveckling. För att lyckas i ditt uppdrag behöver du kunskaper om samhällsbyggnadsprocessen att du har en god förståelse för politiskt styrd verksamhet. Det är meriterande om du har kunskaper inom geografisk informationsteknik.

Som ledare i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Du driver aktivt förändrings- och utvecklingsarbete och skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och säkerställer att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Arbetspsykologiska tester tillämpas som urvalsmetod.

Övrig information
Vi har valt att samarbeta med SOURCE i denna rekrytering. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Axel Berggren tel 070- 783 96 00 eller Erik Asp tel 073-352 34 81. Välkommen med din intresseanmälan senast den 29 september. Som en del i urvalsprocessen kommer tester användas.

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se