Huddinge, länets näst största kommun, är under stark utveckling. Här finns ett av Sveriges större stadsutvecklingsprojekt, liksom stora satsningar på infrastruktur som spårväg Syd och tvärförbindelse Södertörn. Här finns också några av Sveriges bästa skolledare och pedagoger, ett campus med 6 lärosäten och 18 000 studenter, 13 naturreservat, Stockholms högsta skidbacke och Skandinaviens största handelsområde. I den kommunala organisationen arbetar 6 700 medarbetare i sex olika förvaltningar.

 

Chef digitalt stöd

Är du en engagerad och modig ledare som vill underlätta vardagen för våra medarbetare och på så sätt bidra till att skapa värde för Huddingeborna? Har du dessutom förmågan att leda i förändring och skapa nytt i samverkan med andra då är det här jobbet för dig!

Huddinge kommun erbjuder en spännande roll med möjlighet att påverka och skapa nytt kring den digitala arbetsplatsen. Med fokus på att tillvara ta digitaliseringens möjligheter bidrar du och dina medarbetare till att en attraktiv digital arbetsplats samt Huddinge kommuns mål och ytterst vår vision – att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Digitaliseringsavdelningen bildades under 2020 och har det yttersta ansvaret för digitaliseringsfrågorna inom Huddinge kommun. Avdelningen är inne på en spännande förändringresa och transformationen bedrivs kulturellt, organisatoriskt, tekniskt och strukturellt. Inom avdelningen finns fyra sektioner:
- Digitalt stöd
- Arkitektur och innovation
- Samordnad verksamhetsutveckling
- Drift och förvaltning

Sektionen ansvarar för den tekniska utrustningen av den digitala arbetsplatsen såsom mobiltelefoner, dator, skrivare. I ansvaret ingår att genom en helpdeskfunktion ge det stöd som användarna (medarbetare och politiker) behöver för att nyttja tekniken på rätt sätt. I sektionen digitalt stöd ingår även ansvar för kommunens telefoni, utskriftstjänst samt stöd vid digitala möten. Den digitala arbetsplatsen ska upplevas som inbjudande och positiv. Det ska vara enkelt att beställa, nyttja och använda tjänsterna. Sektionen ska erbjuda ett ändamålsenligt stöd som underlättar användarnas vardag.

Den 1 januari 2022 utökas sektionens ansvar för helpdesk då en kommungemensam helpdesk bildas. I samband med det kommungemensamma ansvaret utökas sektionen med ca fem medarbetare. Totalt kommer sektionen att ha ca 17 medarbetare från 1 jan 2022. Förändringen görs i syfte att förbättra, modernisera och effektivisera den digitala arbetsplatsen och det stöd som användarna behöver.

Uppdraget
Som chef för sektionen är det ditt uppdrag att transformera och utveckla det digitala stödet i takt med användarnas behov och teknikens möjligheter. Du kommer att ansvara för att etablera och utveckla den kommungemensamma helpdesken. Stödet behöver i denna del moderniseras bli mer effektivt, samlat och kundfokuserat. Du kommer också arbeta med att utveckla tjänsterna inom telefoni och utskrift för att vara så ändamålsenliga och användarvänliga som möjligt.

Du är vidare objektägare till bl. a objektet digital arbetsplats och säkrar genom detta att Huddinge erbjuder förutsättningar för den digitala arbetsplatsen i stort. Behovet av dessa frågor har särskilt aktualiserats med ett ökat distansarbete. Ärendehanteringssystemet för helpdesk återfinns inom objektet digital arbetsplats och är föremål för en större utveckling, vilket du som objektägare kommer att ansvara för. Du verkar på många nivåer och är duktig på att lyfta blicken och ser samband för att möjliggöra digitalisering. Du leder ett kompetent team på ca 17 direktrapporterande medarbetare . I gruppen finns även två gruppledare (helpdesk och telefoni). Ditt ansvar blir att forma sektionen och driva arbetet med det digitala stödet och kommungemensam serviceorienterad helpdesk i Huddinge kommun.

Du har en viktig roll i driva och transformera såväl arbetssätt, kultur och struktur i syfte att skapa bra förutsättningar för det digitala stödet och servicen till medarbetare och chefer i Huddinge kommun. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till framtidsdirektören.

Din profil

Vi vill att du har flerårig linjechefserfarenhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet av kundtjänst, helpdesk eller liknande funktioner och ett tydligt kundfokus i ditt sätt att leda verksamheten. Det är meriterande om du tidigare arbetat i verksamheter där man arbetat med IT-support enligt ramverket ITIL. Du har erfarenhet av förändringsledning och har etablerat funktioner i dina tidigare uppdrag. Vi ser att du har akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom relevant utbildningsområde.

Personliga egenskaper
Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Du driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskapet handlar om att nå resultat och få andra med sig i arbetet.. Du är serviceinriktad, driven, flexibel, lyhörd och snabb i förhållande till medarbetare, Kommunledning och politik. Du har en god prioriteringsförmåga och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har också förmåga att lyfta blicken och se samband.

Förmåner
För att kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder kommunen en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Övrig information
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Christine Perschon 070-813 91 57 eller Erik Asp tel 073-352 34 81. Välkommen med din intresseanmälan senast den 22 september. Som en del i urvalsprocessen kommer tester användas.

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se