Järfälla har norra Stockholms mest spännande läge och är en attraktiv inflyttningskommun. Vi som arbetar här erbjuder välfärd med kvalitet och strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla. Järfälla växer snabbt och inom femton år har kommunen vuxit från dagens 80 000 invånare till minst 120 000. Då finns tunnelbana, pendeltåg och en komplett ny stad med restauranger, butiker, kultur och service i Barkarbystaden. Järfälla kommun har idag cirka 4500 anställda inom en rad olika verksamheter, men med ett gemensamt uppdrag att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg i livets olika skeden samt att använda kommunens skattemedel på ett klokt sätt.

Nu söker vi en bygg- och miljödirektör som vill bidra till att en bra kommun blir ännu bättre. Kan det här vara din nästa utmaning?

 

Bygg- och Miljödirektör

Som förvaltningsdirektör i Järfälla har du en omväxlande och utvecklingsinriktad roll i en kommun med stark tillväxt och med många verksamheter i framkant. Du möts av en mycket kompetent organisation med stor stolthet och engagemang för verksamheten under devisen För Järfälla framåt.

Bygg- och miljöförvaltningen är en viktig resurs i samhällsbyggnadsutvecklingen med sina avdelningars specialistkunskaper. Bygg- och miljöförvaltningen, med ca 230 medarbetare, ansvarar för verksamheten under Tekniska nämnden och Miljö- och bygglovsnämnden, som är en ren myndighetsnämnd. Förvaltningen har under flera år arbetat systematiskt med kvalitetsarbete för en hållbar utveckling.

Din uppgift är att leda förvaltningen och tillsammans med övriga chefer utveckla verksamheten och dess medarbetare med fokus på uppdraget. I tjänsten ingår det samlade ansvaret för förvaltningens resultat, ekonomi och personal.

Du har ett övergripande ansvar för ärenden till båda nämnderna och har ett gott samarbete med de båda ordförandena. En konstruktiv samverkan med övriga förvaltningar, fackliga representanter och externa aktörer är en viktig del i arbetet. Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår i kommunledningsgruppen. Tillsammans med kommunledning och övriga förvaltningar driver du Järfälla framåt, allt för att ge medborgarna största möjliga nytta och använda resurserna effektivt.

Du representerar kommunen i olika sammanhang på regional och lokal nivå. Några viktiga utvecklingsområden för kommunen där ett samarbete spelar en stor roll är: infrastruktur, attraktivitet och etablering. Andra viktiga fokusområden för kommunen är Tryggare Järfälla, God välfärd samt Hållbar utveckling.

Eftersökta kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning, gärna inom samhällsbyggnad.
• Resultatansvar på kvalificerad nivå och erfarenhet av att driva strategiska samhällsfrågor.
• Flerårig chefserfarenhet från komplex organisation, gärna med erfarenhet från indirekt ledarskap, att kunna leda underställda chefer.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet, gärna som förvaltningschef.
• Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling av såväl verksamhet som organisation.
• Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift

Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap. Vi vill att lyhördhet är en av dina styrkor eftersom du arbetar i en demokratisk verksamhet. Du har hög integritet samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Som person är du strukturerad med gott omdöme. Du har fokus på uppdraget och har en strategisk och problemlösande förmåga. Förståelse och intresse för samhällsutveckling samt för övergripande processutveckling är viktigt.

Som ledare har du en förmåga att leda, engagera och stötta verksamhetens chefer och medarbetare. Du inger förtroende, bygger ditt ledarskap på öppenhet och tillit. Du är resultatorienterad och beslutsför, kan navigera i en komplex miljö och leda genom andra, att omsätta målbilder i ord och handling är centralt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

För att göra en formell ansökan, ansöker du direkt via kommunens hemsida. Om du vill ha mer information och en inledande dialog är du välkommen att kontakta Axel Berggren axel.berggren@source-executive.se mobil 0707-83 96 00 eller Monica Landmark monica.landmark@source-executive.se mobil 0731-550014. Du kan även göra en intresseanmälan via SOURCE hemsida: http://www.source-executive.se.

Denna tjänst är säkerhetsklassad och det innebär att en bakgrundskontroll kommer att genomföras. Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.
http://www.jarfalla.se
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2021
Anställningsform: Tillsvidareanställning