DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/

 

DO söker en kvalificerad jurist som chef till rättsenheten

Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en kvalificerad och erfaren chef med goda ledaregenskaper för uppdraget att leda och utveckla myndighetens rättsenhet. Rättsenheten består av tre sektioner. Som chef för enheten ingår du i myndighetens ledningsgrupp och ska bidra till DO:s strategiska utveckling.

Enheten
Rättsenheten är DO:s resurs för juridisk sakkunskap inom diskrimineringsområdet. Enhetens sektioner bedriver utredningsarbete och gör kvalificerade juridiska bedömningar utifrån komplexa frågeställningar kopplade till risker för och förekomsten av diskriminering i samhället. I enhetens uppgifter ingår att ansvara för utredningar som kan komma att ligga till grund för myndighetens processföring i domstol, liksom för myndighetens tillsynsverksamhet i övrigt. I uppgifterna ingår också att genom rättsutredningar, analyser och på annat sätt bidra medjuridisk sakkunskap i externa och interna uppdrag och projekt, remisshantering, samt vägledning i DO:s upplysningstjänst.

Enheten med sina sektioner består för närvarande av cirka 30 medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på rättsenheten har du ansvar för att leda och utveckla enhetens övergripande verksamhet och för att säkerställa dess rättsliga kvalitet. I din roll som enhetschef företräder du enheten och rapporterar direkt till diskrimineringsombudsmannen. Bredden och komplexiteten i DO:s uppdrag kräver ett ledarskap som präglas av nyfikenhet, prestigelöshet, god samarbetsförmåga och ett helhetsperspektiv. Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och ska i din roll bidra till genomförandet av DO:s uppdrag och strategiska utvecklings- och förändringsarbete som helhet.

Som enhetschef leder du tre sektionschefer som har personal-, verksamhets och budgetansvar för respektive sektion. I ditt ledarskap ska du skapa goda förutsättningar för sektionscheferna att fullgöra sina uppgifter och uppdrag. Du ska också verka för ett gott arbetsklimat och professionellt samarbete mellan sektionerna och inom myndigheten. Som enhetschef har du personalansvar för bland andra sektionscheferna samt ett övergripande verksamhets- och budgetansvar för enheten. Du leder enhetens chefsgrupp med sektionscheferna.

Kravprofil

Vi söker dig som är kvalificerad jurist med
• bakgrund som hovrättsassessor eller motsvarande som DO bedömer som likvärdig
• stor juridisk skicklighet och betydande erfarenhet av vad DO bedömer vara kvalificerat och relevant juridiskt arbete
• några års relevant erfarenhet av att som chef leda och utveckla verksamhet inom en organisation
• mycket goda ledaregenskaper
• mycket goda kunskaper om och aktuell erfarenhet av arbete i statlig förvaltning
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift

Du ska även ha
• mycket god förmåga att göra och bedöma djupgående rättsliga analyser och överblicka hela rättsliga områden
• mycket god förmåga att analysera och bedöma komplex information och göra strategiska bedömningar utifrån verksamhetens behov
• mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer
• mycket god förmåga att vara lyhörd för verksamhetens behov och arbeta för att hitta lösningar som gynnar verksamheten och myndighetens uppdrag som helhet
• mycket god förmåga att samordna och prioritera olika verksamhetsfrågor som rör såväl enhetens som myndighetens ansvarsområden
• mycket god förmåga att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter till både medarbetare och chefer
• mycket god förmåga att vara trygg, prestigelös och skapa förtroende
• mycket god förmåga att förankra och skapa delaktighet i frågor som rör verksamheten
• mycket god förmåga att leda, entusiasmera, motivera och utveckla medarbetarna
• mycket god förmåga att vara tydlig i din kommunikation och ge bra återkoppling
• hög grad av integritet och kunna möta människor med respekt.

Meriterande
• erfarenheter av arbete med rättighetsfrågor.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Tjänsten är en tillsvidareanställning.

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi är omkring hundra anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Vi undanber oss vänligen kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

I denna rekrytering samarbetar DO med SOURCE Executive Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Monica Landmark via mobil 0731- 55 00 14 eller via e-post monica.landmark@source-executive.se eller av Axel Berggren via mobil 0707-83 96 00 eller via e-post axel.berggren@source-executive.se

Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 2 september 2021 via ansökningsfunktionen på do.se (under Lediga jobb) alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/350. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.