Vara kommun, med cirka 16 000 invånare, ligger mitt på den bördiga västgötaslätten. Här finns det goda livet, hos oss är alla välkomna och här ser vi lite längre. Vi bygger för framtiden! Vårt mod och vår inneboende styrka är en stark drivkraft i vårt arbete och för vår framgång. Vara vågar! Vi satsar på utveckling som stärker såväl kommunen som hela Skaraborg och vi investerar för kommande generationer. Vi prioriterar värdet av att arbeta utifrån uppsatta politiska mål, personlig utveckling, kontinuerligt lärande i en god arbetsmiljö och ett tillitsbaserat ledarskap enligt vår ledningsfilosofi:
Policy-för-Ledning-och-Organisation.pdf (vara.se)
Tillsammans gör vi varandra bra!

 

Socialchef

UPPDRAGET
Som chef för Socialförvaltningen är ditt ansvar att leda och utveckla samt skapa förutsättningar för att kunder och brukare ska få bästa tänkbara service inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Förvaltningen omfattar äldreomsorg inklusive ansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården, individ- och familjeomsorg inklusive integration, omsorg kring personer med funktionsnedsättning, bostadsanpassning samt arbetsmarknadsenhet. Socialförvaltningen har cirka 700 medarbetare och omsätter ca 400 miljoner kronor. Som socialchef har du ett helhetsperspektiv på kommunens verksamheter och deltar aktivt i ledningsgruppen för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Ditt politiska uppdrag får du av socialnämnden och du rapporterar till kommundirektör och ingår kommundirektörens ledningsgrupp.

Förvaltningen är indelad i verksamhetsområden som leds av verksamhetschefer. I socialchefens stab ingår medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetsutvecklare (SAS) och IT-samordnare. Socialchefen leder förvaltningens ledningsgrupp och fortsätter arbetet med att utveckla gemensam riktning, processer och arbetssätt inom förvaltningen. Viktiga frågor framöver är att ta fram en plan för social hållbarhet, arbeta med implementering av rätten till heltid samt digitalisering. Samverkan, proaktivt kompetensförsörjningsarbete och omvärldsbevakning är en självklar del i uppdraget när det gäller ambitionen att bli ett ännu attraktivare Vara.

FÖRVÄNTNINGAR
Du har relevant akademisk utbildning inom det sociala området alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt goda kunskaper i svenska och engelska.

Du har flerårig erfarenhet av ledningsuppdrag i en politiskt styrd organisation och av arbete i ledningsgrupp. Du har en bakgrund inom något av förvaltningens verksamhetsområden där du fullt ut ansvarat för ekonomi, personal och verksamhetsresultat. Erfarenhet av att leda genom andra chefer är meriterande. För att lyckas i rollen efterfrågas goda kunskaper inom socialtjänstens lagstiftning och praxis inom förvaltningens arbetsområden.

Den vi söker ser värdet i samarbete såväl internt som externt och skapar goda, tillitsfulla relationer med medarbetare, politiker, invånare och näringsliv. Du har ett intresse för nätverkande och omvärldsbevakning samt är proaktiv i arbetet med att anpassa verksamheten till en förändrad omvärld.

Genom ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar du människor mot gemensamma mål. Du är en självklar förebild och leder med ett tydligt, coachande och tillitsfullt ledarskap mot uppsatta mål. Du har ett genuint intresse för människor och en vilja att göra gott. Du delar Vara kommuns värderingar att ”vi gör varandra bra” och du leder med en stark etisk kompass. Du är prestigelös, tydlig, lyhörd, har god förmåga till helhetssyn, är trygg och vågar ta initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

I denna rekrytering samarbetar Vara kommun med Source.
Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 29 september 2021. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulterna Sofia Rasmusson 0705-080328 sofia.rasmusson@source-executive.se eller Maria Lahne 072-8886007 maria.lahne@source-executive.se.