Om Hallands sjukhus
Hallands sjukhus ger specialistvård till invånarna i Halland, med verksamhet i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Utbudspunkterna i Halmstad och Varberg är akutsjukhus, och i Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flertalet specialiteter. Tillsammans är vi ungefär 3 800 personer som jobbar för att ge bästa möjliga vård till invånarna i Halland. Våra medarbetare är nyckeln till att vi får goda resultat i nationella mätningar och vi jobbar systematiskt för att ständigt förbättra oss.
Vi har ett certifierat ledningssystem enligt standarderna ISO 9001:2015 Ledningssystem för kvalitet, ISO 27001:2013 Ledningssystem för informationssäkerhet, ISO 45001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 14001:2015 Ledningssystem för miljö, och ISO 13485:2016 Ledningssystem för medicintekniska produkter.
Hallands sjukhus jobbar med ett helhetsperspektiv för att se till att de totala resurserna används så bra som möjligt för patienterna i Halland. Den årliga omsättningen är cirka 5 miljarder kronor.

 

Verksamhetschef till Medicinsk teknik

Vill du vara med och utveckla framtidens vård?
Vi söker nu en verksamhetschef till Medicinsk teknik Halland som vill vara med och utveckla Region Hallands framgångsrika verksamhet. Du kommer bidra till att Regionen fortsätter leverera Sveriges bästa sjukvård i en framtid där både utmaningar och möjligheter är annorlunda än idag. Du har stort intresse för och är en viktig drivkraft i utvecklingen av den halländska hälso- och sjukvården. Utvecklingsresan går mot en allt mer specialiserad vård, som också kommer att ske allt närmre patienten. Medicinsk Teknik Halland har en mycket viktig roll i utvecklingen.

• För att möta utvecklingen förväntas du bidra till att skapa förutsättningar för verksamheten att ta tillvara de möjligheter teknologin ger till exempel i form av olika digitaliseringsinitiativ och AI. Utvecklingen innebär också behov av anpassade och nya lokaler för att fortsätta leverera god och säker vård.
• För att nå verksamhetens mål engagerar och involverar du cheferna och medarbetarna för utvecklingen, i en kultur där chefer och medarbetare växer och tar ansvar tillsammans
• För att möta behoven så förväntas du bidra till att utveckla samverkansformer, samarbetsytor med externa och interna parter för att på så vis skapa bästa möjliga effekt av det samlade hälso- och sjukvårdssystemet.

Verksamheten
Medicinsk teknik Halland (MTH) verkar med ett brett utbud av medicintekniskt stöd utifrån vårdens behov i hela Region Halland. I våra uppgifter ingår bl.a. alla former av medicinteknisk service, diskussionsstöd i säkerhets- och strategiskt tekniska frågor, sjukhusfysik, medicinska behandlingshjälpmedel, investeringssamordning, patientnära vårdinformationssystem, teknisk infrastruktur, verksamhetsutveckling och byggnation m.m.

Verksamheten har idag drygt 70 anställda, ingenjörer, tekniker, sjukhusfysiker samt olika former av utredare m.fl. Vi arbetar huvudsakligen utifrån tre utbudspunkter belägna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Som verksamhetschef för Medicinsk Teknik Halland ingår du i sjukhusets ledningsgrupp. Ledning och styrning sker med helhetssyn – vi tar tillvara varandras perspektiv för att åstadkomma det som är bäst för verksamhet och patienter ur ett helhetsperspektiv. Du kommer att leda ledningsgruppen för Medicinsk teknik bestående av två biträdande verksamhetschefer samt fyra avdelningschefer. Du ingår också i ledningsgruppen för området Lednings- och verksamhetsstöd (LOVS), som samlar sjukhusgemensamma stödfunktioner för verksamheten och dess chefer. Du tar ansvar för och utvecklar verksamheten. Som chef i Region Halland har du två tydliga uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera dina medarbetare. Genom ditt ledarskap tydliggör du vikten av att utveckla såväl verksamhet som ledningssystem. Du engagerar, involverar och motiverar chefer och medarbetare i arbetet med att se till att Hallands invånare kan fortsätta få Sveriges bästa vård och vårdupplevelse. Du företräder regionen som arbetsgivare och i ditt uppdrag ingår budgetansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar. Tjänstens placering kommer att bli Varberg eller Halmstad enligt överenskommelse.

Det här har du med dig till oss
• Erfarenhet av att leda en komplex och kunskapsstyrd organisation i ständig utveckling.
• Har arbetat som linjechef i flera år och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda genom chefer.
• Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamhet eller motsvarande offentlig verksamhet är meriterande.
• Erfarenhet inom det medicintekniska området är meriterande.

Andra personliga förmågor vi letar efter:
• Du är trygg och tydlig i ledarrollen, oavsett situation. Vidare är du lyhörd och har en god förmåga att samverka och skapa goda relationer med olika samarbetspartners.
• Du tycker om att coacha andra och bygga förtroendefulla relationer.
• Du skapar teamkänsla genom att involvera och motivera, vågar delegera, utmana och kan ställa krav i syfte att utveckla chefer och medarbetare.
• Du är en utpräglad lagspelare som har en god förmåga att samarbeta och samverka på och mellan alla nivåer i organisationen.
• Du har en god förmåga att fatta beslut och att initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv.
• Har en utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift, att målgruppsanpassa budskap och leverans för att uppnå resultat.

Det här kan vi erbjuda dig
Du får möjlighet att leda utvecklingen av en framgångsrik verksamhet. Inom området medicinsk teknik går utvecklingen fort och möjligheterna att stödja verksamheten är många- och nya. Du får arbeta tillsammans med engagerade chefer, medarbetare och vårdgivare och tillsammans kommer vi säkerställa förstklassigt stöd inom området medicinsk teknik.

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar Region Halland med oss på SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta vår konsult Erik Asp 073-3523481, email erik.asp@source-executive.se

Din ansökan ska ha inkommit till Region Halland senast sista ansökningsdatum den 8 september, vi tillämpar löpande urval och du kan komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdag.