Sbo skapar samhällsnytta tillsammans med kommuner genom att omvandla befintliga fastigheter till efterfrågade bostäder för äldre personer. Det innebär att bygga om förvärvade underutnyttjade fastigheter till nya moderna trygghets- och seniorbostäder på svaga bostadsmarknader. Sbo skapar lokala mervärden och medverkar till flyttkedjor. Fler äldre ska kunna välja att flytta till tillgängliga hyresbostäder med överkomlig hyra, ett samhällsuppdrag som berör bostads-, äldre- och landsbygdspolitiken. Sbo är ett statligt ägt aktiebolag som förvaltas genom Näringsdepartementet. Förnyelse av centrala fastigheter bidrar till att våra kunder kan erbjuda fler ett gott seniorliv i en boendemiljö i nyskick och med närhet till välfärdstjänster. Våra insatser underlättar för mindre kommuner att ordna en god bostadsförsörjning och bidrar till en framtidstro, att det blir mer attraktivt för hushåll att bo kvar. Arbetsuppgifterna är en viktig del i samhällsutvecklingsprocessen och en möjlighet för dig som vill göra skillnad.

 

Projektutvecklingschef på Sbo


Som projektutvecklingschef ansvarar du för att genomföra och medverka genom hela Sbo:s process.
Sbo agerar i rollen som framtida fastighetsägare och hyresvärd. Du är aktiv i såväl tidiga utredningsskeden som från projektstart till överlämnande. Arbetet sker alltid i mycket nära samarbete med kommunen. Du är sakkunnig och ska ge relevant information, hantera och leda processen innefattade att planera och följa upp, kalkylera, ta fram förfrågningsunderlag samt genomföra LOU-upphandling, ombyggnation och besiktning.

Projektutvecklingschefen har ansvar för projektekonomin samt för kvalitet och arbetsmiljö. Du arbetar med upphandling av projektörer, konsulter, entreprenörer, leverantörsbedömningar mm. Rollen innebär många kontaktytor där du ansvarar för att samverkan med såväl interna som externa aktörer fungerar på förtroendefullt sätt. I projekten säkerställer du att projektorganisationen arbetar enligt den fastslagna processen och svarar för de tidsmässiga och tekniska samordningarna. Uppdraget innefattar även att upprätta risk- och möjlighetsanalyser samt ansvar för att lagstiftningen följs vid utredning, planering och genomförande. Som projektutvecklingschef är du direkt underställd VD och är en central nyckelroll i denna till antalet lilla organisationen. Läs mer på http://www.sbo.se

Att i nyckelrollen medverka till att skapa lokala mervärden handlar om att med känsla och lyhördhet balansera god ekonomisk hushållning och samhällsnytta.


Erfarenhet:
• För att lyckas i rollen har du gedigen och flerårig erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen där du projektlett större komplexa ombyggnadsprojekt.
• Mycket goda kunskaper inom programarbete, kalkylering, budgetering samt fastighetsekonomi.
• Du har erfarenhet och en god förståelse av arbete i en politiskt styrd kontext.
• Du har en utbildning inom samhällsbyggnad-, byggteknik eller annan relevant akademisk utbildning.
• Din förhandlingsvana är god och du har bred erfarenhet av att konkret arbeta med upphandlingar enligt LOU såväl som beställare som utförare och besitter en gedigen teknisk kompetens.
• Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
• Körkort är ett krav

Personliga egenskaper:
• Ditt engagemang för samhällsnyttan är genuint och du brinner för att skapa mervärde.
• Du fångar kundernas behov på ett affärsmässigt hållbart sätt och inger förtroende.
• Du har ett helhetsperspektiv, tydligt resultatfokus och är lösningsorienterad.
• Du har ordning och reda, dokumenterar och ett strukturerat arbetssätt när du leder mot uppsatta mål och styr med uppföljning, återkoppling och tydliga processer.
• Du är prestigelös, ansvarsfull, samarbetsvillig med en stor portion social kompetens.
• Du har empati, inlevelse och ett intresse för äldre personers olika situationer.
• Du motiveras av att på egenhand söka och ta till dig information, omsätta denna till konkreta handlingar och hållbar samhällsnytta.

Placeringsort: Örebro och rollen inkluderar resor i tjänsten ett par dagar i veckan vilket kan innebära övernattningar för att exempelvis besöka kommuner, besiktiga fastigheter, närvara på styrelsemöten.

Välkommen med din ansökan

Du kan göra en intresseanmälan via SOURCE hemsida. https://source-executive.se/lediga-jobb/ Om du vill ha mer information och en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta SOURCE konsulter Hanna Looström på 0709–374016 alt Axel Berggren på 070-783 96 00.

Sista ansökningsdag: 2021-09-14

Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.