Svensk Kollektivtrafik är branschorganisation för regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag som erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Ett normalår görs årligen 1,7 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 99 procent av landets busstrafik och 85 procent av landets tågtrafik. Våra medlemmar har kommit mycket långt i arbetet mot fossilfrihet. Den upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 91 procent av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs nästan helt med el.�

 

Projektledare järnväg

UPPDRAG
Den största delen av landets resor med tåg utgörs av lokal och regional tågtrafik. Ansvaret för den trafiken ligger hos våra medlemmar, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som själva eller i samverkansbolag upphandlar trafiken. Utvecklingen av den lokala och regionala tågtrafiken har under lång tid varit mycket positiv och framtiden innehåller fortsatt stora investeringar i både infrastruktur och trafiksystem.
För att stärka stödet till våra medlemmar inrättar därför Svensk Kollektivtrafik en ny tjänst som projektledare järnväg. Uppdraget har en bred ansats och kommer innehålla både strategiska som mer operativa frågor.
Som projektledare järnväg kommer du bland annat att arbeta med frågor kopplade till infrastruktur, tågfordon och resenärer. Stort fokus kommer att ligga på kapacitet och kvalitet där punktlighet är en av de viktigaste komponenterna. Eftersom järnvägen är ett komplext system är samverkan mellan dess olika aktörer en förutsättning, som projektledare järnväg är din roll att samordna och stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i olika samverkansytor. Omvärldsbevakning och dialog sker också med andra motsvarande branschorganisationer i Norden, inom EU och internationellt. En del av arbetet är utredningsarbete, remissvar och lobbyverksamhet. Svensk Kollektivtrafik träffar löpande politiker, myndigheter och organisationer. En viktig del i rollen är att ansvara och organisera nätverk med medlemmar utefter behov. Uppdrag, synpunkter och frågor kommer från medlemmar och styrelse, men Svensk Kollektivtrafik förväntas också vara proaktiv i aktuella frågor.
Du ansvarar för eget verksamhetsområde med budgetansvar och rapporterar till VD.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har en bakgrund av arbete inom järnvägsbranschen och gärna med erfarenhet av kollektivtrafik, upphandling, affärsutveckling eller kvalitetsarbete. Du tar initiativ och driver både projekt, nätverk och möten. Våra medlemmar förväntar sig att vi för deras talan i omvärlden. För att lyckas med det behöver du som projektledare kunna förklara och motivera vald riktning. Vi ser framför oss att du i dag kanske arbetar som chef eller kvalificerad expert och vill ha en roll där du är med och tar ett strategiskt ansvar för verksamhetens utveckling. Svensk Kollektivtrafik är en liten organisation med knappt tio medarbetare. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och ett konsultativt, kommunikativt och teamorienterat arbetssätt. Vi ser att en proaktiv och självgående person som gillar utmaningar och problemlösning trivs bäst hos oss. Du är analytisk, strukturerad och initiativtagande med intresse för samhällsfrågor och hela branschen samt lyhörd för medlemmarnas behov.
Är du rätt person för oss har du möjlighet att bli en del av ett viktigt och spännande uppdrag. Du kommer att ha en bred och varierande roll med stort ansvar i en bransch som ständigt utvecklas och bidrar till ett hållbart samhälle.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Svensk Kollektivtrafik med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Karin Rudhag 070-414 0010, karin.rudhag@source-executive.se eller Jonna Ramm-Schmidt 070-864 1334 jonna.ramm-schmidt@source-executive.se. Sista ansökningsdatum är 2021-08-23.
Välkommen med din intresseanmälan!