Helsingborg är staden för dig som vill något. Vi är alla olika. Vi har olika historia och lever olika liv. Vi har olika behov och olika önskemål. Vi vill olika saker. Men vi är också̊ lika. Vi delar samma nutid och vi bor i samma stad. Nu har vi samma framtid – Helsingborg har en gemensam långsiktig vision, Helsingborg 2035. En riktning mot framtiden som går ut på att Helsingborg år 2035 ska vara den pulserande, skapande, gemensamma, globala och balanserade staden. Visionen genomsyrar arbetet i stadens förvaltningar och bolag, och finns med som en ledstjärna i arbetet gentemot våra invånare och alla andra som på olika sätt har med Helsingborgs stad att göra. Nu söker vi vår nästa kommunikationsdirektör.

 

Kommunikation- och marknadsdirektör

Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.

Stadsledningsförvaltningen har cirka 400 medarbetare och leds av vår biträdande stadsdirektör. För att kunna utföra vårt uppdrag är vi organiserade i sju avdelningar. Vår förvaltning har ett viktigt och spännande uppdrag där vi finns till för andra – för kollegor, andra förvaltningar, helsingborgaren och företagen, för att nämna några.

Stadsledningsförvaltningen ska:
• leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden.
• erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
• i samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.

Framtiden är inte vad den brukade vara

Samhället står inför stora utmaningar, men Helsingborg har bestämt sig. Vi ska vara en drivande kraft i att förändra sättet vi jobbar med stadsutveckling. Staden ska vara en plattform för människor, organisationer, näringsliv och föreningsliv att testa nya idéer och lösningar för att helsingborgarna ska få en högre livskvalitet och bättre service. I kölvattnet av detta gör Helsingborg en historisk satsning genom en investering i innovation och välfärd på en kvarts miljard som heter H22.

Helsingborg har bestämt sig att ligga i framkant och driva utveckling.

Och det är här du kommer in i bilden! Kommunikationsavdelningens ambition är inte bara att bli betraktad som Sveriges bästa kommunikationsavdelning inom kommunal sektor utan vi vill mer. Vi vill bli en internationell ledstjärna i hur man jobbar med kommunikation i kommunal verksamhet. Känns det omöjligt? Nej då. För i Helsingborg ser vi det omöjliga bara som ogjort.

En avdelning i världsklass

Kommunikations- och marknadsavdelningen vid stadsledningsförvaltningen ansvarar för den stadsövergripande kommunikationen i Helsingborgs stad. Avdelningens huvuduppdrag är att leda, utveckla och samordna Helsingborgs stads kommunikation och marknadsföring.

Avdelningen består av ca 30 medarbetare organiserade i tre enheter: marknadsenheten, kommunikationsenheten och redaktionen samt en stab.

I rollen som processägare för stadens övergripande och strategiska kommunikationsprocesser rapporterar kommunikations- och marknadsdirektören till stadsdirektören. Kommunikations- och marknadsdirektören rapporterar i sitt uppdrag som avdelningschef till biträdande stadsdirektör. Du arbetar nära både stadsdirektör och biträdande stadsdirektör och ingår i relevanta ledningsgrupper.

Arbetsuppgifter

Låt oss gå rakt på sak, du har en spännande utmaning framför dig. Ett förändringsarbete kopplat till kommunikationens roll stadsövergripande, en historisk satsning på innovationsarbete, en nyckelroll i en av Europas mest innovativa städer och en världsunik stadsmässa runt hörnet. Men vet du vad? Vi tror att du gillar utmaningar. Att inspirera, motivera och att leda med uppbyggt förtroende snarare än tilldelat mandat.

Några utmaningar som väntar när du börjar:

Att se till att staden, utifrån sin upparbetade varumärkesplattform, får en sammanhållen kommunikation och marknadsföring.
• Driva kommunikations- och marknadsföringsarbete på en stadsövergripande plan tillsammans med övriga marknads- och kommunikationschefer i förvaltningarna och koncernen.
• En förändringsresa från traditionell kommunikationsavdelning förknippat med en stark produktionsapparat till en avdelning som tar ledartröja i både strategiska vägval och produktion.
• Att säkerställa att kommunikationen för vår historiska innovationssatsning och City expo H22 blir en upplevelse i världsklass, tillsammans med projektorganisationen och marknads- och kommunikationscheferna i förvaltningarna och koncernen.

Din vardag i en av Europas mest innovativa städer

Som kommunikations- och marknadsdirektör ska du bygga vidare på den väg och de plattformar för stadens samlade kommunikationsfunktioner som formats de senaste åren.

Uppdraget innehåller till exempel att:
• Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till helsingborgarna.
• I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg.
• Involvera och engagera invånare, företagare och besökare.
• Kommunicera om beslut och service.
• Marknadsföra för att stärka Helsingborgs attraktionskraft.
• Säkerställa att Helsingborgs stad har en kommunikativ organisation.
• Utbilda organisationen inom kommunikationsområdet.

Utöver kommunikationsavdelningen på stadsledningsförvaltningen finns ett stort antal personer som arbetar med information, kommunikation och marknadsföring i stadens förvaltningar och kommunala bolag. Som kommunikations- och marknadsdirektör är du inte formell chef för dessa, men har ansvaret att leda, utveckla och samordna arbetet inom ramen för stadens övergripande strategier, positionering och varumärkesplattform.

Vem är du?

Du har relevant utbildning, exempelvis journalist, kommunikations- eller marknadsföringsutbildning. Du har erfarenhet av strategiskt kommunikations-och/eller marknadsföringsarbete i ledande ställning från näringslivet, offentlig sektor och/eller idéburen organisation. Vi värdesätter erfarenhet av nätverksledarskap och av att arbeta med informellt mandat i större organisationer. Du har också erfarenhet av att leda genom andra chefer. Viktigt är erfarenhet av ett coachande förhållningssätt och av att utveckla medarbetare och sätta samman effektiva team så att de arbetar tillsammans mot uppsatta mål.

Din energi, motivation och drivkraft kommer från att utmana, utveckla och bygga vidare.

Vi vill att du:
• har goda ledaregenskaper, är en lyhörd och klok ledare som kan delegera och tar tillvara och kan utveckla medarbetarnas kompetens.
• följer upp och säkerställer måluppfyllelse och resultat.
• har god förmåga att samspela och samarbeta
• har blick för strategiska väsentligheter förstår vad som bör kommuniceras och hur det bäst kan ske.
• har en god social förmåga och är en god representant för staden och dess ledning.

Dags att påbörja ett nytt steg i livet!

Känner du att det här är det du väntat på hela livet? Då tycker vi att du ska söka den här tjänsten!

Och en sista sak. Det vore grymt om du älskar Helsingborg och att ta ut svängarna. Det gör vi andra här.


I denna rekrytering samarbetar Helsingborgs stad med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kan du göra detta via SOURCE hemsida eller kontakta Erik Asp 073 - 352 34 81

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se