Huddinge, länets näst största kommun, är under stark utveckling. Här finns ett av Sveriges större stadsutvecklingsprojekt, liksom stora satsningar på infrastruktur som spårväg Syd och tvärförbindelse Södertörn. Här finns också några av Sveriges bästa skolledare och pedagoger, ett campus med 6 lärosäten och 18 000 studenter, 13 naturreservat, Stockholms högsta skidbacke och Skandinaviens största handelsområde. I den kommunala organisationen arbetar 6 700 medarbetare i sex olika förvaltningar.

 

Chef för samordnad verksamhetsutveckling, digitaliseringsavdelningen

Är du en engagerad och modig ledare som vill driva digitalisering och skapa värde för våra medborgare? Har du dessutom förmågan att leda i förändring och skapa nytt i samverkan med andra då är det här jobbet för dig!

Huddinge kommun erbjuder en spännande roll med möjlighet att påverka och skapa nytt i syfte att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Med kunden i fokus bidrar du och dina medarbetare till att uppnå Huddinge kommuns mål och ytterst vår vision – att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Digitaliseringsavdelningen bildades under 2020 och har det yttersta ansvaret för digitaliseringsfrågorna inom Huddinge kommun. Avdelningen är inne på en spännande förändringresa och transformationen bedrivs kulturellt, organisatoriskt, tekniskt och strukturellt. Inom avdelningen finns fyra sektioner:

- Arkitektur och innovation
- Drift och förvaltning
- Kundstöd och helpdesk
- Samordnad verksamhetsutveckling

Sektionen för samordnad verksamhetsutveckling ska leda, styra, samordna och stödja den digitala utvecklingen i Huddinge genom att tillhandahålla modeller och metoder för objektsstyrning, övergripande projektledning samt portföljstyrning. Sektionen är föremål för förändringar med delvis nya roller och funktioner. I denna del kommer sektionen att ansvara för att i samverkan med kommunens verksamheter etablera och implementera objektsstyrning med tillhörande roller. Vidare kommer sektionen att etablera en portföljstyrningsfunktion. Tillsammans utgör dessa delar en högt prioriterad fråga för avdelningen och Huddinge kommun. I syfte att klara välfärdens utmaningar behövs en integrerad styrning av digitalisering. Sektionen utgör genom sitt uppdrag en nyckelroll i detta.

Uppdraget
Som chef för samordnad verksamhetsutveckling är ditt uppdrag att utveckla den integrerade styrningen och samordningen av digitalisering i Huddinge kommun. Du verkar på många nivåer och är duktig på att lyfta blicken och ser samband för att möjliggöra digitalisering. Du leder ett kompetent team mellan 12 till 14 direktrapporterande medarbetare med olika roller och specialiseringar inom objektsledning, portföljstyrning samt projektledare. Ditt ansvar blir att forma sektionen och driva arbetet med att leda styra och samordna den digitala utvecklingen i Huddinge kommun. Du kommer även inneha rollen som objektägare.
Du har en viktig roll i driva och transformera såväl arbetssätt, kultur och struktur i syfte att skapa bra förutsättningar för den digitala utvecklingen i Huddinge kommun. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till framtidsdirektören.

Din profil
Vi vill att du har flerårig linjechefserfarenhet med dokumenterat goda resultat. Du har erfarenhet av styrmodeller inom digitalisering och god kännedom om behovet av att modellernas samverkan. Du har byggt upp en liknande verksamhet och är duktig på förändringsledning och agil verksamhetsutveckling. Vi ser att du har akademisk utbildning eller motsvarande kompetens inom relevant utbildningsområde.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda en digital verksamhet i en kommun eller annan politiskt styrd organisation

Personliga egenskaper
Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Du driver aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskapet handlar om att nå resultat och få andra med sig i arbetet.

Du är driven, flexibel, lyhörd och snabb i förhållande till medarbetare, kommunledning och politik. Du har en god prioriteringsförmåga och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Du har också förmåga att lyfta blicken och se samband.

Förmåner
För att kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder kommunen en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner

Övrig information

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Elnaz Adilipour 073-155 0018 eller Erik Asp tel 073-352 34 81.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 25 april. Som en del i urvalsprocessen kommer tester användas. 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se