Haninge är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholm och är utsedd till en av åtta regionala stadskärnor i länet. Haninge bygger en ny stadskärna där en ny företagspark, Albybergs företagspark, och en mängd nya bostäder ingår. Haninge är en attraktiv näringslivskommun och som regional stadskärna också en tillväxtnod för utvecklingen på Södertörn. Vårt näringslivsarbete ska ge förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, med fler arbetstillfällen och ekonomisk utveckling genom växande företag och genom att fler näringslivsaktörer etablerar sig här. Näringslivet bidrar också till det goda livet i Haninge då ett bra utbud av tex restauranger, shopping och service ger Haningeborna positiv upplevelse av sin närmiljö.�

 

Näringslivschef

Vi söker en näringslivschef rustad för tillväxt!

På Näringslivsenheten arbetar vi med att skapa goda förutsättningar både för att befintligt näringsliv ska växa och för att kommunen ska vara attraktiv för nya etableringar och investeringar. Andra ansvarsområden som vi har är arbetsmarknadsfrågor och att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i stadsutvecklingen. Vi har ett högt engagemang och drivs av höga politiska ambitioner inom vårt område.
På Näringslivsenheten arbetar idag tre personer som är engagerade i den lokala näringslivsutvecklingen och som gärna jobbar nära företagarna i kommunen. Uppdraget innebär ett nära samarbete med andra enheter, avdelningar och funktioner inom kommunen samt med externa aktörer. Samverkan med externa aktörer är ett av våra viktigaste verktyg.

Rollen som näringslivschef erbjuder ett strategiskt och taktiskt viktigt och utvecklande arbete. Du arbetar med att skapa goda förutsättningar för företagande och främjar näringslivsutvecklingen specifikt men också utvecklingen i stort i kommunen.
I rollen som näringslivschef leder du såväl kommunens strategiska som taktiska arbete gällande näringslivsutveckling utifrån ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. I linje med detta utvecklar du Haninge kommuns näringslivsarbete för att få företag att kunna, vilja och våga växa här och nya företag att etablera sig och investera i Haninge. Du kommer även att jobba med strategiska arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor och därigenom verka för en långsiktigt hållbar tillväxt. Likaså kommer du att arbeta med vår stadsutveckling utifrån ett näringslivsperspektiv. Som näringslivschef kommer du i vardagen att samverka internt inom den kommunala förvaltningen och externt med företagare, investerare och samarbets-/samverkansaktörer. Näringslivsenheten är placerad på Kommunstyrelseförvaltningen i Avdelningen för Omvärld och Utveckling där du också arbetar aktivt med det interna kommunövergripande förändringsarbetet. I Haninge finns en arbetsmarknads- och näringslivsnämnd. Du rapporterar till direktören för avdelningen och ingår i dess ledningsgrupp.

Erfarenhet:
•För att lyckas i rollen har du tidigare arbetat som Näringslivschef eller liknande – med dokumenterade lyckade resultatet inom området.
• Du har genererat bred erfarenhet av att arbeta med befintligt näringsliv, nya etableringar och investeringar, näringslivsförutsättningar i stadsbyggnadsfrågor samt arbetsmarknadsfrågor.
• Flerårig chefs- och ledarerfarenhet – med mycket goda referenser från både över- och underordnade samt erfarenhet av styrning av konsulter
• Gedigen erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, gärna i direkt relation till förtroendevalda
• Erfarenhet av strategiskt marknadsarbete och platsutveckling
• Du har en för uppdraget relevant akademisk utbildning
Personliga styrkor:
• Möjlighetsorienterad - söker och föreslår olika sätt att genomföra saker
• Resultatinriktad/Framåtanda – fast besluten att lyckas, komma framåt och nå resultat
• Inkluderande – för samman människor för att skapa samförstånd
• Anpassningsbar – anpassar sig gärna till nya eller förändrade förutsättningar
• Processinriktad - med ett stort mått av administrativt ordningssinne

Vi erbjuder dig

Ett utvecklade arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Du blir en del av samhällsutvecklingen i den expansiva fas Haninge befinner sig i. Du får stora möjlighet att påverka näringslivets utveckling i Haninge. Vi sitter centralt i trevliga och ljusa lokaler 20 minuter från T-centralen. Det finns goda möjligheter till parkering, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. Vi värnar om Din hälsa och erbjuder fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar och givetvis att du arbetar i en rökfri miljö.

Välkommen med din ansökan
För att göra en formell ansökan, ansöker Du via ansökningslänken på Haninges kommun hemsida. Om du vill ha mer information och en konfidentiell första kontakt är du välkommen att kontakta SOURCE konsult Hanna Looström på 0709–374016 alt SOURCE konsult Maria Lahne på 072-888 60 07. Du kan även göra en intresseanmälan här via SOURCE hemsida.
Sista ansökningsdag: 2021-04-25
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ort: Haninge
Omfattning: Heltid