Kungliga biblioteket är en kreativ och dynamisk arbetsplats, i navet av Sveriges kultur- och utbildningssektor. Här har du möjlighet att bidra till både forskning och demokratisk samhällsutveckling.

På KB arbetar cirka 330 personer med att samla in, bevara, beskriva och tillgängliggöra både fysiska och digitala medier. Här finns allt från bibliotekarier och informationsspecialister till jurister och UX-designers. Det finns även experter inom olika områden som konservering, statistik, programmering, digitalisering och ljudteknik.

 

HR-chef till Kungliga biblioteket

Nu hjälper vi Kungliga biblioteket att rekrytera en erfaren HR-chef som med sin expertis vill utveckla KBs personalstrategiska arbete och säkerställa att organisationen har moderna, inkluderande och tillitsbaserade HR-processer. Det är en roll som har en bred spännvidd av både strategiska och operativa inslag. Du är HR-chef för KB och tillika enhetschef för HR-enheten som för närvarande består av fyra kvalificerade HR-generalister.´

Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder och samordnar du HR-enhetens arbete mot uppsatta mål. Tillsammans med din enhet har du ansvaret för att konsultativt stödja organisationens chefer i aktuella HR-processer.

HR-chefen är underställd avdelningschefen för Avdelningen för verksamhetsstöd. I rollen som enhetschef är du en viktig del av avdelningsledningen tillsammans med övriga tre enhetschefer samt avdelningens verksamhetsstrateg.

KB har en ny organisation sedan 1 januari 2021 och ett centralt utvecklingsområde är fortsatt implementeringsarbete genom att stödja arbetet med utveckling av arbetssätt och en gemensam KB-kultur. Andra fokusområden är t ex att utveckla former för strategisk och systematisk kompetensförsörjning samt arbetet med vårt nya nu där KB går i riktningen att i större utsträckning vara en platsoberoende arbetsplats.

Kvalifikationskrav, för att lyckas i rollen har du:
- Akademisk utbildning med inriktning mot personal, arbete och organisation eller motsvarande relevant utbildning
- Flerårig erfarenhet av brett operativt och strategiskt HR-arbete
- Flerårig chefs- och ledarerfarenhet med personalansvar
- Goda kunskaper om och erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsprojekt med goda resultat
- Goda kunskaper om och erfarenhet av att arbeta med den statliga arbetsgivarpolitiken

Dessutom ser vi gärna att du har kunskaper och erfarenhet inom följande områden:
- Digitala HR-processer
- Kunskaper om och erfarenhet av tillitsbaserad styrning och ledning

Som person är du analytisk i betydelsen att du snabbt tar till dig ny kunskap med förmåga att omsätta den i ditt arbete, du ser till helheten och kan se och utveckla effektiva lösningar på problem. Du är prestigelös, bra på att samarbeta och att skapa relationer och du får andra att känna sig bekväma.

Som chef på KB leder du med tillit och vårdar din roll som kulturbärare. Du skapar förutsättningar för medarbetare att utvecklas och uppnå resultat. Du är en trygg och kommunikativ ledare som bidrar till delaktighet och arbetar effektivt med tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar. Du verkar aktivt för en hållbar arbetsmiljö. Du medverkar strategiskt i avdelningsledningen och kan koppla det operativa arbetet på enheten till KBs vision och mål. Du är med och driver KBs utvecklingsarbete i dialog med kollegor, medarbetare och omvärld.

KB lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Varaktighet och tillträde
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
I denna rekrytering samarbetar KB med oss på SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till vår konsult Christine Perschon, 070-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se

Fackliga kontaktpersoner är Anneli Granholm, ST-KB, 010-709 33 19 och Anneli Modén, SACO-KB, 010-709 34 35.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2 maj 2021 via http://www.kb.se/om-oss/arbeta-pa-kb/lediga-jobb.html

 


CHRISTINE PERSCHON

REKRYTERINGSKONSULT
  •  0708139157
  •  christine.perschon@source-executive.se