I region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län, i dagsläget cirka 383 000 personer. Syftet är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla som lever och verkar i Uppsala län. Den största verksamheten inom Region Uppsala är hälso- och sjukvården. Den bedrivs inom Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folktandvården och Nära vård och hälsa.

 

Sjukhusdirektör Akademiska Sjukhuset

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Akademiska sjukhuset befinner sig i ett förändringsarbete med renoverings- och byggprojekt där nya lokaler skapas för att fyllas med modern vårdverksamhet. Samtidigt som de bygger om och bygger nytt, ser de över arbetssätt, samarbetsformer och logistikflöden, allt med patientens behov i centrum för värdebaserad vård. Varje år söker över 700 000 människor vård här.

Som sjukhusdirektör är du högsta tjänsteman för sjukhuset och rapporterar till regiondirektören samt sjukhusstyrelsen. Du ingår i regionens koncernledning och förväntas aktivt delta i och bidra till utveckling av regionen i sin helhet. Som ledare ansvarar du för hela sjukhusets utveckling och dess forskning. Samarbeten och samverkan inom regionen och sjukvårdsregionen, med länets kommuner, universitet och andra samverkanspartner är avgörande för framgång i uppdraget.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda större och komplexa organisationer och du har varit chef över chefer. Strategisk ledningsförmåga och operativ förståelse efterfrågas i rollen. Du har goda erfarenheter av arbetsledning i en kunskapsorganisation, och du har framgångsrikt drivit utvecklings- och förändringsarbete. Du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård samt förståelse för hur det är att verka i en politisk styrd organisation. Det är en fördel om du förstår universitetssjukhusets förutsättningar och dess utmaningar. Du har god kunskap inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och du har relevant akademisk utbildning.

Din kompetens
Du har en stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog och du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Med engagemang och drivkraft likväl som uthållighet och tålamod leder du verksamheten mot uppsatta mål. Du har förmågan att inspirera och motivera medarbetare till utveckling, förändring och delaktighet. Att skapa samsyn, engagemang och att nå resultat genom samarbeten är oerhört viktigt.

Viktiga personliga egenskaper är prestigelöshet, beslutsförhet, resultatorientering och social förmåga. Rollen förutsätter att du trivs med att vara en offentlig person och att du har medievana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper

Vi erbjuder
Uppsala är en framgångsrik region som de senaste åren uppvisar en, i jämförelse med andra svenska regioner, stark utveckling. Länet har en stark sysselsättnings- och befolkningsutveckling, vilket tillsammans med ett positivt födelsetal gör området till det snabbast växande i landet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.

Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar Region Uppsala med oss på SOURCE Executive Recruitment. För en inledande dialog kring tjänsten, ring eller skriv till våra konsulter Monica Landmark, 073-155 00 14, monica.landmark@source-executive.se eller Christine Perschon, 070-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se

Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med att ta kontakt med oss. Tjänsten kommer tillsättas så snart som möjligt.

Fackliga representanter
Sofia Lindström
Ordförande Vårdförbundet
Sofia.lindstrom@vardforbundet.se
Tel 018-677048

Fia Karlsson
Ordförande Vision Region Uppsala
fia.karlsson@regionuppsala.se
Tel + 46 18-611 65 66 Mobil + 46 76-724 85 29

Knut Bodin
Ordförande SACO-rådet
knut.bodin@regionuppsala.se
tel 018-6177307