Trafikverket är en statlig myndighet med 9 000 anställda. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.

 

CIO/Avdelningschef verksamhetsutveckling

Som avdelningschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
På den centrala funktionen Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling, informationsstyrning och myndighetsgemensam arkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Arbetsuppgifter

Som CIO/Avdelningschef verksamhetsutveckling har du det övergripande ansvaret för Trafikverkets digitala transformation, med strategi och IT-användning. Stort fokus ligger på arbetet med datadriven analys och Informationshantering. Avdelningen som du leder består totalt av ca 48 personer med fyra direktrapporterande enhetschefer.

Avdelningen ansvarar för samordning av utveckling och förvaltning av Trafikverkets ledningssystem, samt bidrar till utveckling av den interna styrningen och kontrollen i Trafikverket. Detta sker bland annat genom att ge styrning och stöd för IT-användning, IT-försörjning, informationshantering, digital transformation och Enterprisearkitektur. Avdelningen förvaltar Trafikverkets arbetsordning, gemensamma styrprinciper samt verksgemensamma arbetssätt för exempelvis projektarbete och förvaltningsstyrning. Som CIO/Avdelningschef verksamhetsutveckling är du ansvarig för Trafikverkets gemensamma utvecklingsportfölj. Arbetet sker i nära samverkan med andra avdelningar inom Ekonomi och styrning, verksamhetsområden och centrala funktioner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, systemvetenskap eller ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• har flerårig aktuell chefserfarenhet och kan visa på resultat som påverkats av din prestation
• har erfarenhet av att som chef eller ledare leda och utveckla verksamhet under olika förändringsskeden
• har erfarenhet av verksamhetsstyrning och IT-styrning på ledningsnivå, samt förståelse och kunskap om kopplingen mellan kärnverksamhet och IT
• kompetens i moderna IT-lösningar
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med dina problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du har också intressen och förståelse för Trafikverkets verksamhet.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Placering av tjänsten är i Borlänge och Solna.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med SOURCE. Du kan göra en intresseanmälan på SOURCE hemsida http://www.source-executive.se eller ansöka direkt via Trafikverkets hemsida. Sista ansökningsdag är 2021-05-03. Tester förkommer. Frågor om tjänsten besvaras av Karin Rudhag 070-4140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Jonna Ramm-Schmidt 070-864 1334 jonna.ramm-schmidt@source-executive.se

Ansök senast
Din ansökan ska ha inkommit senast 2021-05-03

Kontakter
ST Per-Olof Hellbergs 010-123 5544
SEKO Tony Ridderstedt 010-125 7441
SACO Ann-Katrin Berglund 010-123 0616