Trafikverket är en statlig myndighet med 9 000 anställda. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.

 

Avdelningschef Controlling

Som avdelningschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
På den centrala funktionen Ekonomi och styrning skapar vi förutsättningar för planering och uppföljning av verksamheten, ansvarar för finansieringsfrågor och fakturahantering. Vi arbetar också med Trafikverkets digitalisering, kundorienterad verksamhetsutveckling och informationsstyrning och myndighetsgemensam verksamhetsarkitektur. Hos oss är du med och skapar rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.

Arbetsuppgifter

Som Avdelningschef controlling har du det övergripande ansvaret för Analys, Controllerservice, Planering och uppföljning samt Rapportering. Avdelningen som du leder består totalt av ca 32 personer med fyra direktrapporterande enhetschefer.
Tyngdpunkten i rollen är den interna finansiella styrningen med budget och uppföljning. Avdelningen ansvarar bland annat för övergripande analys av verksamheten och ger stöd till och rapportering av Trafikverkets produktivitetsarbete. Avdelningen ansvarar också för styrning och uppföljning av mål och indikatorer och för samordning av leveranskvaliteterna. Finansiella prognoser till regeringen och Ekonomistyrningsverket samt budgetunderlag till regeringen som inkluderar förslag till regeringsbeslut, investeringsplan, finansieringsplan och bemyndigande ingår också i ansvaret. Avdelningen ger controllerstöd till andra centrala funktioner, ansvarar för årsredovisning samt hantering av Trafikverkets upplåningsbehov och skuldhantering. Arbetet sker i nära samverkan med andra avdelningar inom Ekonomi och styrning, verksamhetsområden och centrala funktioner.

Kvalifikationer

Vi söker dig som
• har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning ekonomi, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• har flerårig aktuell chefserfarenhet och kan visa på resultat som påverkats av din prestation
• har erfarenhet av att som chef eller ledare leda och utveckla verksamhet under olika förändringsskeden
• har erfarenhet av liknande roll på myndighet eller annan offentligt finansierad verksamhet, förståelse för den statliga ekonomin, budgetinriktning, analys och uppföljning
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du
• har erfarenhet från statsredovisning (statens koncernredovisning)

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med dina problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas. Du har också intresse och förståelse för Trafikverkets verksamhet.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Placering av tjänsten är i Borlänge eller Solna

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med SOURCE. Du kan göra en intresseanmälan på SOURCE hemsida http://www.source-executive.se eller ansöka direkt via Trafikverkets hemsida. Sista ansökningsdag är 2021-05-03. Tester förkommer. Frågor om tjänsten besvaras av Karin Rudhag 070-4140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Jonna Ramm-Schmidt 070-864 1334 jonna.ramm-schmidt@source-executive.se

Ansök senast
Din ansökan ska ha inkommit senast 2021-05-03

Kontakter
ST Per-Olof Hellbergs 010-123 5544
SEKO Tony Ridderstedt 010-125 7441
SACO Ann-Katrin Berglund 010-123 0616