Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Medarbetarna i Värmdö kommun är samlade i en förvaltning som består av kontor, avdelningar och enheter. Individ och Arbetslivskontoret är ett av fem kontor som samlar kommunens utåtriktade kärnverksamhet, och består av fyra avdelningar Arbete och studier, Unga och Vuxna, Barn och familj samt Avdelningen för kvalitet och utveckling. Totalt arbetar ca 180 medarbetare i kontorets verksamheter och har en budgetomslutning på ca 210Mkr.

 

Chef individ och arbetslivskontoret

Vi erbjuder ett uppdrag där du som chef för Individ och Arbetslivskontoret leder och utvecklar verksamheten utifrån de politiska satta målen. Rollen är spännande för dig som har ett stort intresse och engagemang i samhällsfrågor generellt och frågor rörande kommunal arbetsmarknadspolitik och framtidens socialtjänst specifikt. Du blir den naturliga länken mellan de två nämnderna; socialnämnden samt vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden och resten av organisationen. Ditt uppdrag innebär att utveckla och samordna kontoret, dess verksamheter och processer både internt och i samverkan med kommunens andra kontor och externa aktörer. Till din hjälp har du kunniga och erfarna avdelningschefer, en välstrukturerad verksamhet och övriga kollegor i kommunen. Du rapporterar till kommundirektör.

Styrning och ledning är en viktig del i ditt arbete och du ingår i kommunens ledningsgrupp och förväntas bidra till hela kommunens verksamhet och utveckling där vi tillsammans arbetar långsiktigt för hela Värmdö.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som vill utveckla Värmdö kommun. Du har en akademisk utbildning och flera års chefserfarenhet. Du har tidigare erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser fungerar, helst från kommunal verksamhet. Individ och Arbetslivskontoret har ett brett uppdrag och du förväntas klara av att hantera komplexiteten såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Kommunen står inför demografiska förändringar och du behöver vara intresserad och engagerad i frågor som rör kommunernas framtida roll inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Du håller dig uppdaterad vad som händer inom området i resten av omvärlden och vi förväntar oss att du vill och vågar utmana befintliga strukturer.

Du kommer i vardagen att kommunicera både internt och externt, med såväl regionen, myndigheter, medarbetare, arbetstagarorganisationer och andra samarbets-/samverkansaktörer kring vårt uppdrag, detta ställer höga krav på din kommunikations- och samarbetsförmåga.

Arbetet kräver kunskap inom kommunal arbetsmarknadspolitik, socialtjänst, vuxenutbildning och övrig för rollen relevant lagstiftning. Vi vill att du uppvisar strategisk ledningsförmåga, är väl bevandrad i det digitala arbetslandskapet, kan leda genom andra chefer och har kunskap om arbetsmiljö. Att visa stor tillit till chefer och medarbetares förmåga och kunskap är naturligt för dig likväl som du finner det naturligt att systematiskt följa upp verksamheternas utveckling. Du trivs med utvecklingsarbete och genom ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap skapar du förtroende och goda relationer.


VI ERBJUDER
Möjligheten att vara med att påverka och utveckla!
Värmdö är en expansiv kommun med stark befintlig tillväxt och ambitiösa mål om att växa ännu mer. Kommunen är varierande med både skärgård och landsbygd, samtidigt nära Stockholm. Som chef för Individ och Arbetslivskontoret kommer du att arbeta i flera olika områden och uppdraget spänner från myndighetsutövning till utförande. Framför allt erbjuder tjänsten möjligheter att påverka utvecklingen i en av Sveriges vackraste och snabbast växande kommuner.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Värmdö kommun med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 december 2020. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Lisa Mastalir, 0727-232724, lisa.mastalir@source-executive.se eller Veronica Hammarström, veronica.hammarstrom@ngsgroup.se, 073-660 8369.

För att göra en formell ansökan finns tjänsten att söka på http://www.varmdo.se, din ansökan blir då offentlig handling.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på http://www.varmdo.se/fackligaorganisationer�;

 


LISA MASTALIR

SENIORKONSULT
  •  +46 (0)72 - 723 27 24
  •  lisa.mastalir@source-executive.se