Välkommen till händelsernas centrum. Här arbetar du på regeringens uppdrag och på en myndighet som just nu behövs mer än någonsin. Som experter på alla typer av arbetsmarknadsfrågor bidrar vi med allt från analyser till konkreta insatser som gör att fler människor snabbare och lättare hittar jobb. Nu utvecklar vi nya arbetssätt, nya lösningar och nya sätt att samarbeta med olika aktörer i hela landet. Därför behövs fler engagerade medarbetare som vill vara med och driva förändring inom viktiga områden – är du en av dem?

 

Ekonomidirektör

Ekonomiavdelningens uppdrag
Arbetsförmedlingens Ekonomiavdelning ansvarar för övergripande styrning, förvaltning och utveckling av myndighetens ekonomi. Avdelningens roll i att utifrån ett helhetsperspektiv driva och utveckla processerna för myndighetens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt uppföljning ska stärkas och kommer att vara prioriterat.
Det innebär bl a ansvar för ekonomistyrningsmodell, medelsfördelning, redovisning, rapportering, uppföljning och kontroll. Det innebär också att vara en strategisk partner till den övriga myndigheten när det gäller hantering av myndighetens anslag- och programmedel och förutsätter därmed ett ansvarstagande för helhetseffekten av användningen av Arbetsförmedlingens totala budget. Den ekonomiska dimensionen av det arbetsmarknadspolitiska uppdraget och ansvaret som förvaltningsmyndighet ska stärkas.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som ekonomidirektör innebär ett övergripande verksamhets-, budget- och personalansvar för avdelningens verksamhet. Du säkerställer att avdelningens resultat motsvarar fastställda mål och förväntningar.

Som direktör för Ekonomiavdelningen kommer du vara en nyckelaktör i myndighetens processer för ekonomi- och verksamhetsstyrning samt uppföljning. Du ansvarar för att utveckla avdelningens strategiska partnerskap med andra avdelningar och myndighetsledningen ur ett helhetsperspektiv. Det innebär bland annat att tillhandahålla ändamålsenliga processer för budget- och medelsfördelning av samtliga anslag, följa upp och analysera utfall i relation till budget samt löpande utveckla och upprätta utgiftsprognoser.

Arbetsförmedlingen står inför en reformering som kommer att ställa stora krav på förändring för hela myndigheten, vilket innebär att också ekonomiavdelningen står inför ett utmanande och spännande förändringsarbete. En viktig del av utvecklingsarbetet är att myndigheten kommande år behöver fortsätta digitalisera arbetet och hitta nya metoder för att mer resurseffektivt utföra uppdraget. Genom utformning av användarvänliga stödtjänster och strategiskt stöd i lämpliga kanaler, kan myndigheten frigöra resurser och öka effekten. Som ekonomidirektör ansvarar du för avdelningens engagemang och bidrag till myndighetens gemensamma utvecklingsambitioner.

Som ekonomidirektör ingår du i myndighetens ledningsgrupp och kommer med Generaldirektören och de andra verksamhetsområdena och avdelningarna gemensamt ansvara för hela myndighetens resultat, utveckling och fortsatta förnyelse.

Du möjliggör goda prestationer, hög trivsel och en god arbetsmiljö genom att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens chefskriterier. Du verkar för en kultur som är präglad av tillit, öppenhet och trygghet. Ditt arbete sker i starkt partnerskap i och utanför ditt eget verksamhetsområde och i god samverkan med fackliga parter.

Som ekonomidirektör är du en förebild i att leva Arbetsförmedlingens vision, värdegrund och inriktning för medarbetarskap och chefskap.

Kvalifikationer
• Minst två års erfarenhet av chefskap på motsvarande nivå med verksamhets- och personalansvar
• Dokumenterad erfarenhet av att leda en verksamhet under förändring inom en större komplex organisation, på strategisk nivå.
• Vana från resultatstyrda organisationer, att sätta upp mål och följa upp dem
• Vana att leda chefer på underliggande nivå.
• En för verksamheten relevant akademisk utbildning
• Gedigen erfarenhet av och sakkunskap om att förvalta, leda och utveckla ekonomiprocesser i en stor organisation

Utöver dessa kvalifikationer har du personlig förmåga och fallenhet att arbeta i enlighet med Arbetsförmedlingens medarbetarskap och chefskap:

Medarbetare på Arbetsförmedlingen:

Tar ansvar för sina arbetsprestationer och sitt bidrag till helheten
Anpassar sig till förändring och oförutsedda händelser
Tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring

Chefer är medarbetare på Arbetsförmedlingen som dessutom:

Pekar ut riktning för sina medarbetare och följer upp prestationer
Undanröjer hinder i vardagen och hanterar problem
Skapar delaktighet i arbetet och främjar utveckling

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 2 december 2020, du ansöker på Arbetsförmedlingens hemsida. Bifoga personligt brev och cv i din ansökan samt svara på de frågor som kommer när du registrerar din ansökan. I denna rekrytering kommer tester att användas i samband med urval.

Arbetsförmedlingen samarbetar med SOURCE i denna rekrytering, vid frågor om rekryteringen, välkommen att kontakta Jonna Ramm- Schmidt tel 070-864 1334 eller Erik Asp på tfn 073- 352 3481 .

Övrigt

Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Omfattningen är heltid med förtroendearbetstid. Tjänstens placering är på Arbetsförmedlingens nybyggda och aktivitetsbaserade huvudkontor i Solna Strand. Resor kan ingå i arbetet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.

Läs mer om vår organisation, vårt uppdrag, vår vision och vår värdegrund på vår hemsida http://www.arbetsformedlingen.se.

Vi arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering. Det är viktigt för oss att all kompetens tas tillvara och vi välkomnar alla sökande. Vi ser positivt på om du har kunskaper i något av våra nationella minoritetsspråk.

Kontaktuppgifter fackliga organisationer:

Mats Lundström, Seko: Tel 010-4866735, mail mats.lundstrom@arbetsformedlingen.se
Lars-Johan Eklund, Saco-S: Tel 010-4862428, mail lars-johan.eklund@arbetsformedlingen.se
Åsa Johansson, ST: Tel 010-4860823, mail asa.e.johansson@arbetsformedlingen.se

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se