Järfälla har norra Stockholms mest spännande läge och ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun. Vi som arbetar här erbjuder välfärd med kvalitet och strävar hela tiden efter att ge bästa möjliga service till dem som bor och verkar i Järfälla. Järfälla kommun har idag cirka 4 100 anställda inom en rad olika verksamheter. Oavsett var i kommunen du jobbar är din arbetsinsats av stor betydelse i vårt gemensamma uppdrag – att ge Järfällas invånare bästa möjliga service och omsorg i livets olika skeden samt att använda kommunens skattemedel på ett klokt sätt.

Nu söker vi en kommundirektör som vill bidra till att en bra kommun blir ännu bättre. Kan det här vara din nästa utmaning?

 

Kommundirektör

Som kommundirektör är du direkt underställd kommunstyrelsen och arbetar nära den politiska ledningen. Du är ytterst ansvarig för att de politiska besluten verkställs och att de politiska målen och resultaten följs upp.
I rollen som kommunens ledande tjänsteman har du också ett övergripande ansvar för att samordna förvaltningsorganisationen och de kommunägda bolagen samt arbeta för att kommunens olika verksamheter har ett helhetsperspektiv. Du är ytterst ansvarig för att kommunens organisation är ändamålsenligt anpassad för att säkerställa att rätt resurser och kompetens finns att tillgå inom organisationen. Allt för att ge medborgarna största möjliga nytta och använda resurserna effektivt.
Du representerar kommunen i olika sammanhang på riks, regional- och lokal nivå. Några viktiga utvecklingsområden för kommunen där ett regionalt samarbete spelar en stor roll är: infrastruktur, attraktivitet och etablering. Andra viktiga fokusområden för kommunen är Tryggare Järfälla, God välfärd samt Hållbar utveckling.

Eftersökta kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom juridik, ekonomi eller motsvarande och har genomgått ledarutbildning.
• Goda kunskaper om offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet, samt genuint samhällsengagemang.
• Flerårig chefserfarenhet från komplex organisation. Erfarenhet från indirekt ledarskap, kunna leda chefer.
• Kvalificerad erfarenhet av verksamhetsstyrning och ekonomistyrning inom offentlig verksamhet, sannolikt kommunal, samt erfarenhet av att driva strategiska frågor.
• Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling av såväl verksamhet som organisation inklusive kompetensförsörjning och ledarutveckling.
• Erfarenhet av att företräda och representera en verksamhet inklusive erfarenhet av att hantera media.
• Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift

Vem är du
Som person är du tydlig och trygg i ditt ledarskap. Vi vill att lyhördhet är en av dina styrkor eftersom du arbetar i en demokratisk verksamhet. Som ledare har du en förmåga att leda, engagera och stötta verksamhetens chefer och medarbetare. Du inger förtroende, bygger ditt ledarskap på öppenhet och tillit. Du är resultatorienterad och beslutsför, kan navigera i en komplex miljö och leda genom andra, att omsätta målbilder i ord och handling är centralt.
Du har förmågan att lyfta blicken genom ett tydligt strategiskt perspektiv. Förståelse för den demokratiska processen, politikens villkor och dess beslutsprocesser är kritiska framgångsfaktorer. Du kan omvandla en politisk vision i en organisatorisk strategi och verkställighet. Intresse och engagemang för att skapa samhällsnytta är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
Du är en god lyssnare men kan också företräda kommunen, i mindre och större sammanhang. Du är relationsskapande och har ett kommunikativt och utåtriktat förhållningssätt, och skapar dialog både internt och externt gentemot medborgare, medarbetare, politiker, samhällsrepresentanter, näringsliv.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Du möts av en kommun i stark tillväxt med stora möjligheter att kombinera den professionella rollen med hög livskvalitet och en berikande fritid. Som kommundirektör i Järfälla har du en omväxlande och utvecklingsinriktad roll i en expansiv miljö med många verksamheter i framkant. Du möts av en mycket kompetent organisation med stor stolthet och engagemang för verksamheten under devisen ”För Järfälla framåt”. Vår, sommar, höst och vinter, i Järfälla finns fantastisk natur, utvecklande fritidsaktiviteter och ett rikt föreningsliv året runt. Järfälla kommun ligger vid Mälarens östra strand, strax nordväst om Stockholm och ingår i Stockholms län. Centralort är Jakobsberg.

Välkommen med din ansökan
För att göra en formell ansökan, ansöker du via ansökningslänken http://www.jarfalla.se Om du vill ha mer information och en inledande dialog är du välkommen att kontakta Monica Landmark på SOURCE, mobil 0731-550014. Du kan även göra en intresseanmälan hos SOURCE nedan.
Denna tjänst är säkerhetsklassad och det innebär att en bakgrundskontroll kommer att genomföras och godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.

Sista ansökningsdag: 2020-11-08
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Ort: Järfälla
Omfattning: Heltid

 


MONICA LANDMARK

KONSULT
  •  +46 (0)731 55 00 14        
  •  monica.landmark@source-executive.se