Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa.

Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka
287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 11 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.

 

Redovisningschef till Region Gävleborg

Uppdraget
Som Redovisningschef på Gävleborgs region erbjuds du en utmanande och spännande tjänst med stor frihet att lägga upp ditt eget arbete. Tillsammans med kvalificerade kollegor så kommer ni att utveckla och leverera en kvalitativ redovisning som ger regionen bästa förutsättningar att planera och genomföra bra åtgärder för regionens verksamheter och medborgare.

Som Redovisningschef har du ett betydande ansvar med att leda och utveckla redovisningsarbetet. Du blir regionens redovisningsexpert och det ligger ett särskilt ansvar att arbeta både strategiskt och operativt tillsammans med regionens ekonomifunktion, där dina närmaste samarbetspartners är ekonomidirektören, budgetchefen, controllern och ekonomiservicefunktionens ekonomichef. Region Gävleborg har en komplex men mycket välfungerande ekonomifunktion och det ställs allt högre krav på både rapporteringen och redovisningen vilket innebär det att du förväntas leda arbeta med att utveckla och uppdatera redovisningsfunktionens processer.

Vidare innebär uppdraget:
• Ansvar för upprättandet av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar
• Ansvar för att bevaka lagar och rekommendationer så att regionen följer god redovisningssed enligt RKS:s rekommendationer samt de direktiv som regionen får, bland annat genom regionernas chefsnätverk
• Hantering av hela bokslutsprocessen inklusive månads-, års-, och delårsbokslut
• Tillsammans med enhetschefer driva funktionens utveckling och effektivisering av redovisningsprocesser samt proaktivt arbeta med att tillgodose de ökade kraven på rapportering och redovisning
• Ansvarar för regionens ekonomimodell och dess strategiska dokument
• Nära samarbete och rådgivning till ekonomifunktionens övriga ekonomer inklusive HR
• Du bidrar med konsultationer om investeringar och moms
• Myndighetskontakt, exempelvis med Skatteverket och upprättande av regionens inkomstdeklaration
• Ur en redovisningssynpunkt har du systemansvar för funktionens ekonomisystem Agresso
• Ansvar för regionens internredovisning och månadsrapportering

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen, inriktning ekonomi, sannolikt inom redovisning
• Minst 5–8 års dokumenterad kvalificerad och bred erfarenhet med betoning på redovisning från komplex verksamhet.
• Erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsprocesser
• Erfarenhet av relevanta IT-verktyg/systemstöd
• Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i svenska, god förmåga i engelska

Meriterande:
• Erfarenhet från det offentliga redovisningsområdet; stat, region, kommun innebärande kunskap om gällande regelverk och förordningar
• Auktorisation eller godkänd revisor, alternativt erfarenhet som redovisningschef från en större organisation

Du är van vid att ta initiativ, beslut och att driva saker självständigt. Som person är du lyhörd, samarbetsvillig och samtidigt strukturerad med en god administrativ förmåga. Vi ser gärna att du kan arbeta med ett helhetsperspektiv och att du har en god förmåga av informellt ledarskap.

Omfattning och tillträde
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling mm. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se senast den 16 november. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Max Hedgren, 070-777 50 36, max.hedgren@source-executive.se. Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se.

Fackliga representanter
Eva Hultgren SACO
Tord Fredriksen Vision
Inger Bodin Ledarna