Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.

 

Avdelningschef Hälsovalskontoret

UPPDRAGET
Hälsovalsavdelningen består av två funktioner, dels hälsovalskontoret dels beställningsenheten tandvård. Avdelningschefen har direkt chefsansvar för båda funktionerna. Hälsovalskontoret företräder Region Gävleborg som uppdragsgivare och finansiär för primärvårdens basuppdrag enligt lagen om valfrihetssystem. Hälsovalskontoret ansvarar för drift, skötsel och uppföljning av hälsovalsmodellen. Hälsovalssystemet vilar på ett regionalt beslutat regelverk som hälsovalskontoret förvaltar och utvecklar. Beställningsenheten tandvård arbetar med det avtal som finns med Folktandvården, som utför en del av regionens ansvar inom tandvården, och ansvarar för att barntandvården fungerar. Beställningsenheten tandvård arbetar bland annat med tillämpningen av de särskilda tandvårdsstöden. Under 2021 ska ett nytt vårdavtal tecknas med Folktandvården. Just nu sker en stor omstöpning av systemet med fokus på mer tillitsbaserad styrning, mer samverkan med vårdgivarna och en digitalisering av vården. Uppdraget som avdelningschef innefattar att ta vid arbetet med implementering av ny styrmodell. Det handlar också om att skapa framdrift i utvecklingsarbeten inom primärvårdens område, exempelvis vad gäller digitalisering. Tillsammans med medarbetare, stab och övriga avdelningschefer driver du arbetet med att skapa förutsättningar för gemensamma processer, moderna arbetssätt, förhållningssätt och synsätt. Genom tillitsbaserat ledarskap skapar du engagemang, trygghet och delaktighet och får avdelningen att trivas, utvecklas och samarbeta.
I din roll som ledare för hälsovalsavdelningen ingår du i Regionstabsförvaltningens ledningsgrupp


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har Relevant akademisk utbildning inom ex. vård, ekonomi eller samhälle.
Gedigen erfarenhet av ledarskap i en komplex organisation, strategisk ledningsförmåga och operativ förståelse efterfrågas i rollen. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet samt förståelse för hur det är att verka i en politisk styrd organisation. Erfarenhet av hälso- och sjukvård, framförallt primärvård är meriterande. Även erfarenhet från en beställarfunktion med lagar och förordningar som grund är meriterande.

Du har god erfarenhet av att arbeta med förändringsledning och utveckling på ett strukturerat sätt samt stort engagemang och vilja att uppnå resultat på kort och långsikt. Ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar människor mot gemensamma mål. Du är en god förhandlare, har god social kompetens och uppskattar nätverkande då tjänsten innebär samverkan med många olika kontaktytor både internt och externt. Affärsmässighet, målstyrning samt skapa och bevara goda relationer med såväl interna som externa verksamhetsföreträdare och kollegor är självklara ledord för dig. Du är drivande och resultatinriktad, har en god analytisk förmåga och helhetsperspektiv både i planering och uppföljningsarbete. Som person är du prestigelös, lyhörd och diplomatisk med god kommunikativ förmåga i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, i synnerhet vad gäller din förmåga att som chef leda på ett involverande och tillitsbaserat sätt.

Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling mm. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar Region Gävleborg med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se senast den 8 november 2020. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Sofia Rasmusson, 070-508 03 28, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Christine Perschon, christine.perschon@source-executive.se, 070-813 91 57.