Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplicerade. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad – öppen för världen.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. I Göteborgs stad har drygt 56 000 medarbetare och budgetomslutningen är ca 60 miljarder SEK.

 

Förste stadsjurist

UPPDRAGET
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

Som förste stadsjurist har du ansvar för Område Juridik, där även visselblåsarfunktionen ingår. Området stödjer ledningen och kontorets samordning av staden genom att delta i beredning av ärenden till kommunstyrelsen, strategiska dialoger med stadens förvaltningar och bolag samt större projekt och arbetsgrupper. Vidare ger Område Juridik stöd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt förvaltningar och bolag i rättsliga ärenden, processer.
Uppdraget innefattar även att lämna råd och stöd till stadens förvaltningar och bolag, ansvara för interna tvistlösningar inom staden och för Göteborgs Stad räkning föra talan inför domstol och andra myndigheter. I uppdraget ingår att samordna stadens samlade juristkompetens och att genomföra utbildningar i rättsliga frågor för stadens chefer och medarbetare. Du företräder juristområdet regionalt, nationellt och internationellt samt svarar för stadens interna tvistlösning.
Som Förste stadsjurist är du chef för Juridik och representant i stadsledningskontorets ledningsgrupp och är direkt underställd stadsdirektören. Området har 12 medarbetare, varav tio är jurister och två controllers.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Stadsledningskontoret har ett stort fokus på hur styrning och ledning kan säkra verksamhetens leveranser samt organisatoriska förutsättningar för detta. Viktiga egenskaper för ny förste stadsjurist är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället.

Vi söker dig som har erfarenhet av exekutiv befattning i en större politiskt styrd organisation och har arbetat nära politiken. Du har bred erfarenhet av att på övergripande nivå driva processer inom det juridiska området. Du har ett förtroendefullt sätt att kommunicera med interna och externa aktörer inte minst i kontakter med media. Vi ser också att du har drivit systematiskt kvalitetsarbete som inneburit effektiva verksamhetsförbättringar. Du har juristexamen och gärna ytterligare koppling till högre studier eller forskning inom området.


INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Göteborgs Stad med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 16 oktober 2020. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulter Karin Rudhag, karin.rudhag@source-executive.se 0704-140010 eller Jonna Ramm-Schmidt, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi 0708-641334