Region Gävleborg ansvarar för och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa.
Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 287 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 10 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 7 500 medarbetare.

 

Regional Utvecklingsdirektör

Uppdraget
Som Regional utvecklingsdirektör har du ett övergripande ansvar för att leda och samordna arbetet med att stödja och stärka utvecklingen av Gävleborg som region. Uppdraget har en tydlig strategisk karaktär samtidigt som du måste du vara beredd att agera operativt i det dagliga arbetet.

Du når dina mål genom samverkan och samarbete, och din förmåga att tillsammans med medarbetare och kollegor skapa ett klimat och arbetssätt som upplevs givande för respektive aktör blir därför helt avgörande. Med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för ögonen bygger ni en plattform för regionens tillväxt- och utvecklingsarbete.

Vidare innebär uppdraget:
- Direkta ansvarsområden inom den regionala utvecklingsförvaltningen är bland annat regional utvecklingsstrategi, innovationsfrågor, utbildningsfrågor, näringslivsfrågor, internationalisering, regionala tillväxtmedel, sammanhållningspolitik och landsbygdspolitik.
- Vidareutveckling av samverkansstrukturer med kommunerna, statliga myndigheter, akademi, näringsliv och idéburen sektor, för att därmed skapa effektiva och ömsesidigt givande samverkansformer. Ett viktigt mål i detta arbeta är att kommunerna känner att den regionala utvecklingsstrategin upplevs relevant och leder till resultat.
- Vidareutveckla arbetet att ta fram beslutsunderlag som ger förtroendevalda ett professionellt stöd i deras beslut kring regionala utvecklingsfrågor.
- Företräda regionen i olika externa nätverk såsom SKR samt vidareutveckla samverkan med statliga myndigheter och verksamheter i regionen, näringslivet, universitet/högskola m fl.

Som chef har du ansvar för personal och ekonomi samt ett uppföljningsansvar för verksamheten. Utgångspunkten är våra politiska mål som omsätts i strategi samt blir till operativa planer. Som Regional utvecklingsdirektör kommer du att finnas i koncernledningen och rapportera direkt till regiondirektören.

Kvalifikationer
Du har förmågan att betrakta frågor ur ett helhetsperspektiv och behöver kunna omsätta politiska mål till såväl strategiska som operativa planer för verksamheten. Uppdraget kräver ett stort personligt engagemang och egen drivkraft att leda verksamheten mot uppsatta mål, en utvecklad förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt en stark kommunikativ förmåga.

Som person bör du vara strukturerad och analytisk samt ha dokumenterat goda ledaregenskaper. Du har förmåga att nå resultat och du når dessa genom ett inkluderande och förtroendeskapande ledarskap som får medarbetare och kollegor att vilja bidra till helheten.

Vidare så tror vi att:
• Du har god kunskap och erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning.
• Du har ett inkluderande ledarskap som främjar öppenhet och dialog, vilket får medarbetarna att använda sin fulla kompetens.
• Du har förmåga att skapa och upprätthålla ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt.
• Du har god kännedom om det regionala utvecklingsuppdraget, och kan utifrån det både utveckla och sätta mål för verksamheten.
• Du har en lämplig akademisk utbildning.
• Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning samt att du är förtrogen med arbete i en politiskt styrd organisation.

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett attraktivt förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.regiongavleborg.se senast den 30 juli 2020. Handlingar som inkommer till Region Gävleborg blir en allmän handling. Stor vikt kommer att läggas vid per
För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, mobil 0731 – 55 00 14 e-post monica.landmark@source-executive.se eller Karin Fransson, mobil 0704 - 93 72 70, e-post karin.fransson@source-exeutive.se Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se

 


MONICA LANDMARK

KONSULT
  •  +46 (0)731 55 00 14        
  •  monica.landmark@source-executive.se