Region Dalarna är länets största arbetsgivare med cirka 9000 anställda och med en omsättning på tio miljarder kronor. Största delen av verksamheten handlar om hälso- och sjukvård till Dalarnas befolkning men sedan 2019 har regionen även ett brett utvecklingsuppdrag. Det handlar om kollektivtrafik, kultur, bildning, hållbar utveckling, tillväxt, företagsutveckling och mycket mera. Allt detta är viktiga verktyg för att kunna utveckla Dalarna mot framtidsvisionen: Vi mår bra - i hela Dalarna!

 

Regiondirektör

Är du en engagerad, utvecklingsinriktad och strategiskt orienterad ledare med intresse för ett uppdrag där du gör skillnad på riktigt? Som regiondirektör får du möjlighet att leda regionens fortsatta utveckling tillsammans med våra övriga medarbetare.

UPPDRAGET
Regiondirektörens uppdrag omfattar ansvar för att driva och utveckla regionens verksamhet som helhet. Du är Region Dalarnas högsta tjänsteman samt chef över nio förvaltningschefer och samordnar dessa inom organisationen. Du är dessutom chef för Central förvaltning som ger stöd både till den politiska ledningen och verksamheten. Du anställs av, och har ditt uppdrag från, Regionstyrelsen där ordförande är din formella chef.

Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling är några av regionens ansvarsområden. Regiondirektörens uppdrag är att utifrån ett helhetsperspektiv leda och utveckla verksamheten tillsammans med underställda chefer för att nå resultat som bidrar till att övergripande mål uppnås. Vidare säkerställer regiondirektören att regionens verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och regelverk, samt inom ramen för regionfullmäktiges och regionstyrelsens beslut.

Regiondirektören ansvarar för att de olika uppdragen inom verksamheten, samspelar samt har en central roll i att upprätthålla och vidareutveckla samverkan inom länet med kommuner, högskolor, myndigheter, näringsliv och andra aktörer.

Regiondirektören ska i sitt uppdrag verka för god effektivitet och koncernnytta inom samtliga delar av organisationen. Fortsatt starkt fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning samt förståelse för vikten av god struktur är centralt för tjänsten.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som har en mångårig ledarerfarenhet i en stor och komplex organisation. Du har omfattande erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation och av att genomföra politiskt fattade beslut. Du har god kännedom om offentlig förvaltning.

Vidare har du lång erfarenhet av att leda genom andra chefer samt kan visa på dokumenterat goda resultat av utvecklings- och/eller effektiviseringsarbete på strategisk nivå. Vi ser gärna att du har intresse för chefs- och ledarutveckling. Ditt ledarskap kännetecknas av tillgänglighet, transparens och tydlighet. Du har en stark kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap för att främja öppenhet och dialog. Som regionens högsta tjänsteman är det centralt att din ledarroll präglas av förmåga till helhetssyn och trygghet. Du har stor vana av att bygga välfungerande team samt av att leda ledningsgrupper. Du värdesätter samverkan samt har en god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som med externa samarbetsparter.

Du har relevant akademisk utbildning. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Villkoren för anställningen och uppdraget som regiondirektör fastställs senare i en överenskommelse mellan arbetsgivare och slutkandidat.

ERBJUDANDE
Du kommer till en organisation där det händer mycket inom många områden. Som regiondirektör får du möjlighet att i en nyckelroll leda och driva utvecklingen framåt tillsammans med övriga chefer och medarbetare. Regionens framtidsvision är: Vi mår bra – i hela Dalarna!

Dalarna bidrar till Sveriges attraktivitet och ekonomi på ett positivt sätt med ett konkurrenskraftigt näringsliv bestående av små och stora företag och bland dessa flera viktiga exportföretag. Länet är ett betydelsefullt besöksområde, sommar som vinter, med norra Europas största vinterdestination som en viktig del. Den gröna ekonomin och landsbygden bidrar till omställningen till ett grönt och hållbart samhälle. En allt större del av maten som vi äter och energin som förbrukas kommer från en hållbar produktion.

Dalarna är en plats där människor trivs, som de söker sig till och som de stannar kvar i. Det är en region som står för mångfald och tolerans där alla människors unika egenskaper och kompetenser tas tillvara. Integration och jämställdhet bidrar till att förbättra Dalarnas förutsättningar för entreprenörskap och innovationskraft. Regionen vill att unga ser Dalarna som en attraktiv region där man blir sedd, har möjlighet att påverka och skaffar sig utbildning, arbete och bildar familj.

Läs mer om hur det är att jobba hos Region Dalarna på: http://www.regiondalarna.se/jobb

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Region Dalarna med oss på SOURCE. Om du vill ha mer information och en konfidentiell första kontakt kring tjänsten, är du välkommen att kontakta Minna Aspnäs, minna.aspnas@source-executive.se, 070-735 20 23 eller Christine Perschon, christine.perschon@source-executive.se, 070-813 91 57. Du kan även göra en intresseanmälan genom att trycka på knappen nedan.

Vill du göra en formell ansökan till tjänsten registrerar du den via Region Dalarnas hemsida: http://www.regiondalarna.se/jobb/lediga-jobb/

Sista ansökningsdag 7 juni 2020.

Fackliga kontakter
Kommunal:
Mona Månsson, 070-581 56 28, mona.mansson@regiondalarna.se
Eva Sens, 023-49 27 88, eva.sens@regiondalarna.se

Vårdförbundet:
Marion Vaeggemose, 076-790 03 91, marion.vaeggemose@vardforbundet.se

Vision:
Håkan Jansson, 023-49 08 50, larshakan.jansson@regiondalarna.se

Ledarna:
Liza Andersson, 023-49 27 15, liza.andersson@regiondalarna.se

SACO:
Ylva Nordesjö, 072-083 17 46, saco.dalarna@regiondalarna.se