Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi arbetar för att skapa en hållbar, tillgänglig och attraktiv stad för de som bor och arbetar här, men också för de som tillfälligt besöker oss. Under varumärket Parkering Göteborg har vi idag 71 000 parkeringsplatser, 872 laddplatser och dagligen görs upp emot 40 000 betalningar i appen och 14 000 betalningar i betalautomater. Bolaget omsätter 523 miljoner kronor och förvaltar parkeringsanläggningar till ett värde av drygt
2 440 miljoner kronor och har ca 90 medarbetare. Parkeringsbolaget tillhör koncernen Lokaler, som består av koncernmodern Higab och Älvstranden utveckling och är en del av Stadshuskoncernen.
Vår kärnverksamhet kan tyckas simpel – vita streck på svart asfalt. Men faktum är att parkering är en fråga som är viktig för många människor. Vi ser parkering som en pusselbit i det som kallas hållbar mobilitet. För att skapa det – nu och i morgon- behöver vi alla slags kompetenser.
Göteborg är mitt uppe i en byggboom som kommer att pågå i många år till. Staden förtätas och vi bygger bostäder, verksamheter och arbetsplatser för 150 000 nya invånare fram till 2035. Men även nu under byggtid behöver Göteborg vara tillgänglig för de som bor och arbetar här, men också för de som besöker staden tillfälligt. För att skapa den stad vi vill ha behöver vi hjälpas åt att resa så hållbart det bara går, vi behöver skapa en hållbar mobilitet. https:// http://www.parkeringgoteborg.se/

 

VD

Göteborg Stad erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i ett stabilt kommunalt bolag. Inom verksamheten finns hög kompetens hos medarbetarna och en vilja att utifrån uppsatta mål utveckla staden genom ett hållbart perspektiv med miljön i fokus. Som VD för Göteborgs Stads Parkerings AB arbetar du långsiktigt och med helhetsstänk i nära samarbete med styrelsen. Du utvecklar bolagets strategiska frågor utifrån vårt uppdrag att främja förändrade resvanor, förenkla resandet, samt att aktivt bidra i stadsutvecklingen. Du leder bolagets verksamhet utifrån Göteborg Stads gemensamma riktlinjer, regler och förhållningssätt, med målet att bedriva en affärsmässig verksamhet enligt ägardirektiv och av styrelsen antagen affärsplan.

Vi söker dig som har dokumenterat goda ledarerfarenheter på strategisk nivå och leder med vision och strategi. Du är van vid att arbeta med ekonomisk styrning och har erfarenhet av eller god förståelse för arbetet i en politisk styrd organisation. Du har också god förmåga att hantera samspelet mellan politik, tjänstemän och profession. Du medverkar i Göteborgs Stads strategiska samhällsutveckling och behöver ha stor förmåga att upprätthålla förtroendefyllda samarbeten med andra aktörer i staden.

Som ledare engagerar, inspirerar och skapar du en motiverande och effektiv organisation och tydliggör verksamhetens mål och medarbetarnas uppdrag och ansvar att följa lagstiftning och kommunala riktlinjer. Viktiga egenskaper är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Du har förmåga till tydligt ledarskap som tar tillvara medarbetarnas erfarenhet och kunnande för att utveckla bolaget. Du behöver också ha förmåga att identifiera framtidsfrågor inom mobilitet, digitalisering och hållbar utveckling och tillsammans med styrelsen hitta strategier för att utifrån dem styra mot för staden och bolaget uppsatta mål. Samtidigt som du också kan agera i komplexitet utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden.

Du har förmågan att skapa goda relationer på olika nivåer, såväl internt inom den egna organisationen som med andra aktörer i Göteborgs Stad och med externa samarbetspartners, för att identifiera och säkerställa lösningar som gynnar verksamheten och utvecklar den till nytta för stadsutvecklingen. Du behöver ha god förmåga att kommunicera och kunna uttrycka dig enkelt och tydligt både i tal och skrift. Du har också en relevant högskoleutbildning.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.offentligajobb.se senast den 14 april 2020. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag 0704-140010, karin.rudhag@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 070-360 38 89, solaleh.khorramshahi@source-executive.se