Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

UmArts ska verka för utveckling av det konstnärliga fältet och vara en kreativ verksamhet vid Umeå universitet, vilket här inbegriper konstnärlig forskning, forskning på vetenskaplig grund, utbildning samt publik verksamhet.
I uppdraget ligger också att öka Umeå universitets närvaro och bidra till det konstnärliga fältet.

 

Föreståndare vid Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts), Konstnärligt Campus, Umeå universitet

UPPDRAGET
UmArts är ett centrum organisatoriskt placerat under rektor med uppdraget att driva utveckling och samverkan av det konstnärliga fältet vid Umeå universitet. Anställningen vid Umeå universitet är tillsvidare, med en omfattning av 100 procent av heltid. Uppdraget som föreståndare avser en period om fyra år med ev. möjlighet till förlängning samt med en omfattning av 50 procent, eller enligt överenskommelse.

Föreståndarens uppdrag är att samordna, utveckla och bygga upp UmArts. I uppdraget ligger också att öka samverkan såväl mellan verksamheterna inom UmArts som med universitetet i övrigt.

Därutöver att i nära samarbete med universitetsledning, ingående fakulteter, institutioner att

• Utveckla och leda centrumet utifrån instruktion och verksamhetsplan
• Driva visions-, förändrings- och utvecklingsarbeten samt
• ansvara för att centrumet följer såväl Umeå universitets egna styrdokument som gällande författningar och avtal.

I anställningen ingår tid för undervisning och forskning.

Föreståndaren rapporterar om centrumets verksamhet och ekonomi till styrgruppen samt värdorganisationens chef/motsvarande.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Föreståndaren förväntas:
• Verka för att trygga, utveckla och höja det konstnärliga fältets kvalitet.
• Skapa en tydlig målbild för det konstnärliga fältet vid Umeå universitet och stärka det konstnärliga fältets synlighet och genomslagskraft såväl inom universitetet som nationellt och internationellt.
• Stödja och uppmuntra samverkan mellan konstnärlig och forskning och forskning på vetenskaplig grund.
• Utveckla Umeå universitets strategier för det konstnärliga fältet och dess relaterade verksamheter samt att verka för att implementera och följa upp dessa.
• Öka samverkan såväl mellan de i centrumet ingående verksamheterna som med universitetet i övrigt.
• Ansvara för och besluta om centrumets löpande ekonomi inom ramen för fastställd budget.
• Fatta de beslut som inte ankommer på styrgruppen att besluta om och som följer av rektors besluts- och delegationsordning och berörd vidaredelegation.
• Ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler och riktlinjer vid Umeå universitet samt centrumets instruktion, verksamhetsplan, mål och uppdrag
samt
• Ha ansvar för att verksamheten planeras och att budget och bokslut fastställs, att verksamhet och ekonomi följs upp och att nödvändiga underlag lämnas till årsredovisning.

KVALIFIKATIONER
Doktorsexamen med dokumenterad ledningserfarenhet inom akademin och med god kännedom om det konstnärliga fältet. Det är vidare meriterande att du erhållit externa forskningsmedel i konkurrens. Arbetet ställer stora krav på initiativförmåga, pedagogisk och administrativ skicklighet samt planeringsförmåga. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på engelska och svenska alternativt annat nordiskt språk. God samarbetsförmåga är ett krav. En fördel är, att du har förmåga att knyta kontakter såväl internt som externt samt kan skapa förtroende.

Det är meriterande om du har ett starkt kontaktnät inom det konstnärliga fältet såväl nationellt som internationellt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

VI ERBJUDER
Utmaningen att leda och utveckla samt verka i en mycket dynamisk och i vissa delar mycket framstående miljö såväl vid Konstnärligt Campus som vid Umeå universitetet. Därtill i en stad och region som är progressiv och förändringsbenägen.

INTRESSEANMÄLAN
Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Lahne, 072 888 60 07, maria.lahne@source-executive.se. Din intresseanmälan registrerar du via http://www.source-executive.se där du också kan läsa mer om uppdraget.

Sista dag för intresseanmälan är den 2 mars 2020.

Fackliga kontakter:
SACO 090-7865365
SEKO 090-7865296
ST 090-7865431