Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling kännetecknas av engagemang och delaktighet.
Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling.

 

Kommundirektör

UPPDRAGET
Ditt uppdrag som kommundirektör är att tillsammans med tjänstemannaorganisationen utveckla Danderyds kommun mot visionen ” Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.” Viktiga frågor för kommunen de kommande åren är ekonomisk stabilitet och en stadsutveckling som är hållbar långsiktigt samt har en förankring hos medborgarna. En annan viktig fråga är att upprätthålla förtroende i relation till medborgare med utgångspunkt från bla offentlighetsprincipen. Kommunen har påbörjat ett förändringsarbete med ökat fokus på ekonomisk hållbarhet och effektivisering. I rollen som Kommundirektör förväntas du leda det arbetet genom nära samarbete med förvaltningarna och den politiska ledningen.

Som kommundirektör samarbetar du nära med kommunstyrelsens ordförande. Din roll innebär att vara den sammanhållande länken och tydliggöra rollfördelningen mellan de förtroendevalda och förvaltningarna. En viktig del i detta arbete är att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande säkerställa processerna mellan tjänstemannanivå och den politiska nivån och därigenom se till att de beslut som tas är välgrundade och stabila. Du leder det övergripande utvecklingsarbetet i kommunen med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser. Det är också viktigt att du har förmåga att känna av kommunens inre liv och kultur samt genom omvärldsbevakning fatta effektiva och långsiktigt hållbara beslut. Som kommundirektör är du chef för förvaltningscheferna och leder kommunledningskontoret. Tillsammans med kompetenta förvaltningschefer, kommunledningskontoret och medarbetare driver du arbetet med att skapa förutsättningar för gemensamma processer, arbetssätt, förhållningssätt och synsätt. Kommundirektören är ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott.

FÖRVÄNTNINGAR
Du har en relevant akademisk utbildning och flera års erfarenhet som ledare i en komplex organisation inom offentlig verksamhet samt att leda andra chefer. Kunskap om och erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser fungerar är ett krav. Du har helhetssyn med förståelse för de olika verksamheternas komplexitet och förutsättningar, uppvisar strategisk ledningsförmåga samt leder utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt som ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i organisationen. Du förväntas ha praktisk erfarenhet från att leda förändrings- och utvecklingsarbete samt kunskap om hur viktig en god arbetsmiljö är för att skapa trivsel och engagemang i organisationen.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med att hantera många kontaktytor och ett starkt engagemang från såväl medarbetare som medborgare. Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, trygghet, delaktighet och får hela organisationen att trivas, utvecklas och samarbeta. Att vara en förebild som ledare och kunna kommunicera visioner, mål och uppdrag, både internt och externt, är en viktig del i rollen som kommundirektör. Du har god självkännedom, mod och kraft att fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. Som person är du prestigelös, uthållig, kommunikativ och har integritet. God analytisk förmåga och intresse för omvärldens förändring och utveckling är viktigt för att lyckas i rollen.
Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

INTRESSEANMÄLAN
I den här rekryteringen samarbetar Danderyds kommun med SOURCE Executive Recuritment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sofia Rasmusson, sofia.rasmusson@source-executive.se, 070-508 03 28 eller Christine Perschon, christine.perschon@source-executive.se, 070-813 91 57.

Välkommen med din ansökan till Danderyds kommun, urval kommer att ske löpande och därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 14 april 2020.