Mälardalens högskolas vision är: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan.
På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren, med campus i Eskilstuna och Västerås. 

 

Förvaltningschef

Högskolan söker nu en Förvaltningschef som tillsammans med högskolans övriga ledning ska ansvara för och med stort engagemang driva förvaltningen i enlighet med högskolans vision och strategi. Förvaltningschefen arbetar nära rektor, ingår i högskolans ledning och är ledningens stöd i strategisk planering, verksamhets- och organisationsutveckling.
Förvaltningen ska skapa goda förutsättningar för högskolans utbildning och forskning liksom för högskolans kontakter med samhället i övrigt. Förvaltningen ska ge behovsstyrt verksamhetsstöd och särskilt ta ansvar för att MDH uppfyller kraven för en statlig myndighet.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som Förvaltningschef leder du högskolans stöd och servicefunktioner genom sektionschefer och bibliotekschef med ansvar för följande funktioner: *Ekonomi och inköp *HR *Kommunikation och externa relationer *IT *Antagning och examen *Högskolebiblioteket *Studentcentrum *Campus fastigheter *Ledningskansliet. Inom respektive område finns kunniga chefer och medarbetare med erfarenhet och kompetens inom sitt specialområde, totalt ca 180 personer. Tekniska och administrativa stödfunktioner finns även i de fyra akademierna, och du bidrar i att samarbetet fungerar väl.

Som Förvaltningschef är det ditt ansvar att utveckla, leda och säkerställa en väl fungerande förvaltning. Ditt uppdrag blir att skapa en engagerad och tillitsbaserad organisation med tydliga ansvarsområden där ansvar och befogenheter går hand i hand. Du skall verka för ett gott och förtroendefullt samarbetsklimat med akademierna. Du ingår även i högskolans ledningsgrupp och bidrar aktivt till hela högskolans utveckling, och även i att utveckla och upprätthålla en god samverkan på regional, nationell och internationell nivå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från offentlig organisation, myndighet eller högskola, och framgångsrikt har drivit utvecklings- och förbättringsarbete. Du har erfarenhet av att leda en komplex organisation och förstår informationsflöden, beslutsvägar, delegation, samt är beslutsför och har förmågan att strukturera, planera och följa upp verksamhet.

Då uppdraget som Förvaltningschef präglas av samarbeten, både inom och utanför högskolan, så är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, är prestigelös, har stort intresse för människor, en god förmåga att skapa förtroende, samt gärna god förståelse för utbildningsväsendet. Du har erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp och förståelse för dualiteten i kontrollerande och relationsskapande ansvar.

Det är en fördel om du är omvärldsorienterad och intresserad av frågor som rör högskolor och universitet. Du bör även ha erfarenhet av att leda genom andra chefer, samt erfarenhet av hur man utvecklar organisation, människor och samarbeten genom distribuerat ansvar, tydliga processer, proaktivitet i tjänsteutbud och prioriteringar. Du har även relevant universitets- eller högskole-utbildning i grunden.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

VI ERBJUDER
Du kommer in i en mycket spännande fas där högskolan är i stark utveckling. Du välkomnas varmt till ett skickligt team av professionella kollegor. Vårt arbetsklimat är öppet och präglas av en välvilja och gott samarbetsklimat. Vi är professionella i våra yrkesroller där vi bidrar till varandras goda arbetsmiljö genom öppet diskussionsklimat, tillit och lyhördhet.

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dessa sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

Demokrati
Legalitet
Objektivitet, saklighet och likabehandling
Fri åsiktsbildning
Respekt för alla människors lika värde
Effektivitet och service

Mer om att arbeta statligt kan du läsa på http://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/
MDH verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

ANSÖKAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via http://www.mdh.se senast den 9 mars 2020. Handlingar som inkommer till Mälardalens Högskola blir allmänna handlingar. I denna rekrytering samarbetar MDH med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Monica Landmark, 0731-55 00 14, monica.landmark@source-executive.se

 


MONICA LANDMARK

KONSULT
  •  +46 (0)731 55 00 14        
  •  monica.landmark@source-executive.se