Mälardalens högskolas vision är: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan.
På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 16 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren, med campus i Eskilstuna och Västerås. 

 

Akademichef UKK

Utbildning Kultur Kommunikation

BEFATTNING
Högskolan söker nu en akademichef till akademin för utbildning, kultur och kommunikation – UKK – som tillsammans med högskolans övriga ledning ska ansvara för och med stort engagemang driva akademin i enlighet med högskolans vision och strategi.

Vid akademin arbetar cirka 200 personer, verksamheten finns både i Eskilstuna och Västerås. Akademin kännetecknas av forskning och utbildning inom bland annat didaktik, pedagogik, musik, moderna språk och matematik. UKK har utbildning på grund, avancerad och forskarnivå och erbjuder ett stort antal fristående kurser. UKK bedriver dessutom uppdragsutbildning till yrkesverksamma förskollärare, lärare, rektorer och förskolechefer. Utbildningsvetenskap och matematik är en av MDH:s sex forskningsinriktningar. Här arbetar forskarna bland annat för att öka kvaliteten inom svensk utbildning samt utveckla högteknologisk industri med hjälp av matematik.

UKK är också värdakademi för CeSAM, som är MDH:s kompetenscentrum för medarbetare och studenter. Man arbetar med utveckling av förmågor och arbetssätt för att nå längre i undervisning, utbildning, studier och arbetsliv, bl.a genom: *högskolepedagogiska kurser för medarbetare, *kursutvecklande projekt, *utbildning och utveckling av lärmiljöer i sal och online, *handledning och utveckling av förmågor som behövs för lärande och skrivande på högskolenivå.
Uppdraget som akademichef är tidsbegränsat till fyra år, men med tillsvidareanställning som strateg inom högskolan som grund.

ARBETSUPPGIFTER
I uppdraget som akademichef UKK leder du en flervetenskaplig akademi. Du är en inspiratör och närvarande ledare för både medarbetare och studenter. Du leder UKKs ledningsråd och utvecklar i samarbete med avdelningscheferna utbildning, forskning och verksamhet. Tillsammans ansvarar ni för kvalitet i utbildning och utbildningsutbud.

Som akademichef är du arbetsgivarföreträdare och huvudansvarig för akademins medarbetare och ekonomi. Tekniska och administrativa stödfunktioner finns både inom akademin och i förvaltningen, och du bidrar i att samarbetet fungerar väl. Du ingår även i högskolans ledningsgrupp och bidrar aktivt till hela högskolans utveckling, såväl akademiskt som ekonomiskt. Du bidrar även i att utveckla och upprätthålla en god samverkan på regional, nationell och internationell nivå.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet från offentlig organisation och god förståelse för utbildningsväsendet. Då uppdraget som akademichef präglas av samarbeten, både inom och utanför högskolan, så är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, är prestigelös, har stort intresse för människor, samt en god förmåga att skapa förtroende.
Du bör vara omvärldsorienterad och intresserad av frågor som rör högskolor och universitet. Vi söker dig som är disputerad, med god kompetens inom utbildningsfrågor.

Du har erfarenhet av att verka som chef och ledare med personal- och verksamhetsansvar. För att lyckas i uppdraget som akademichef behövs ett transparant och kommunikativt ledarskap, där du är kvalitetsmedveten, har ett strategiskt förhållningssätt och besitter förmågan att driva och genomföra lednings- och arbetsförändringar för att nå uppsatta mål.
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

VI ERBJUDER
Du kommer in i en mycket spännande fas där högskolan är i stark utveckling. Du välkomnas varmt till ett skickligt team av professionella kolleger. Vårt arbetsklimat är öppet och präglas av en välvilja och gott samarbetsklimat. Vi är professionella i våra yrkesroller där vi bidrar till varandras goda arbetsmiljö genom öppet diskussionsklimat, tillit och lyhördhet.

Vi tillämpar flextid, erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du kommer få minst få 28 semesterdagar.

Sista ansökningsdag: tisdag den 25 februari 2020

ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dessa sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.

Demokrati
Legalitet
Objektivitet, saklighet och likabehandling
Fri åsiktsbildning
Respekt för alla människors lika värde
Effektivitet och service

Mer om att arbeta statligt kan du läsa på http://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/
MDH verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

 


MONICA LANDMARK

KONSULT
  •  +46 (0)731 55 00 14        
  •  monica.landmark@source-executive.se