Norrtälje kommun är Stockholms läns största kommun till ytan. Här lever människor i skärgård, på landsbygd och i stad. Vi är 62 000 invånare som bor här, men på sommarhalvåret blir vi runt 180 000 personer tillsammans med alla sommargäster och turister. Norrtälje kommun är inne i ett expansivt skede och behovet av bostäder, skolor, äldreboenden ökar. Med en utmanade demografi och framtida kompetens-försörjningsbehov vill vi ligga i framkant som en av landets mest moderna och effektiva kommuner under devisen Global livsstil-Lokalt Liv Norrtälje kommun omsätter ca 3,2 miljarder kronor och har ca 1970 medarbetare varav ca 100 chefer som servar kommunens invånare och företagare.

 

Norrtälje Kommun söker Kommundirektör

Om tjänsten
Som kommundirektör är du kommunens ledande tjänsteperson samt chef för Kommunstyrelseförvaltningen. Kommundirektören har ett övergripande ansvar för att samordna förvaltningsorganisationen och de kommunägda bolagen. Kommundirektören är ytterst ansvarig för att tjänsteorganisationen är ändamålsenligt anpassad för att säkerställa att rätt resurser och kompetens finns att tillgå inom organisationen och har ansvar för att arbetet mot de politiska målen och resultaten följs upp. Det innefattar ansvar för kommunens strategiska frågor på tjänstepersonnivå samt ansvar för att förvaltningsorganisationen fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med de ramar och riktlinjer som fastställts av kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Uppdraget som kommundirektör innebär att du blir förändringsledare och motor i det fortsatta utvecklingsarbetet i en dynamisk kommun i stark utveckling. Du rapporterar till Kommunstyrelsens ordförande och leder ca 385 medarbetare på Kommunstyrelsekontoret. Det finns en biträdande Kommundirektör och i din ledningsgrupp ingår nio direktrapporterande chefer för samtliga stödfunktioner i kommunen.

Eftersökta kvalifikationer
Vi söker dig som har:

- Relevant akademisk utbildning och har genomgått ledarutbildning.

- Flerårig chefserfarenhet från komplex organisation. Erfarenhet från indirekt ledarskap, kunna leda chefer.

- Kvalificerad erfarenhet av verksamhetsstyrning och ekonomistyrning inom offentlig verksamhet, sannolikt kommunal.

- Erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändring och utveckling av såväl verksamhet som organisation inklusive kompetensförsörjning och ledarutveckling.

- Erfarenhet av att företräda och representera en verksamhet inklusive erfarenhet av att hantera media.

- Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift

Som person och som ledare har du en förmåga att leda, engagera, skickliggöra och stötta verksamhetens chefer och medarbetare. Vi tror att du är mogen och trygg i ditt ledarskap, inger förtroende, bygger ditt ledarskap på öppenhet och tillit. Du är resultatorienterad och beslutsför, kan navigera i en komplex miljö och leda genom andra, omsätta målbilder i ord och handling är centralt. Förståelse för den demokratiska processen, politikens villkor och dess beslutsprocesser är kritiska framgångsfaktorer. Du kan och omvandla en politisk vision i en organisatorisk strategi och verkställighet. Intresse och engagemang för att skapa samhällsnytta är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.

Du är en god lyssnare men kan också kliva fram; företräda, på svenska och engelska, i mindre och större sammanhang. Skapar en dialog både internt och externt gentemot medborgare, medarbetare, politiker, samhällsrepresentanter, näringsliv. Bygger och vidmakthåller goda relationer. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder
Du möts av en kommun i stark tillväxt, där stad möter landsbygd, med stora möjligheter att kombinera den professionella rollen med hög livskvalitet och en berikande fritid. Som kommundirektör hos oss kommer du till en omväxlande och utvecklingsinriktad roll i en expansiv miljö med många verksamheter i framkant. Du kommer att mötas av stora förväntningar men får också ett starkt mandat och förtroende i att driva och verkställa de mål som lagts fast. Du möts av en högt kompetent organisation med stor stolthet och engagemang för verksamheten.

Välkommen med din ansökan
Du ansöker via ansökningslänken nedan, senast den 18 februari. Handlingar som inkommer till Norrtälje kommun blir allmän handling. Om du vill ha mer information och en konfidentiell första kontakt kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ann Peyron tel 0708-78 42 26 eller Sandra Waldnert tel 0733-68 89 11 på SOURCE. Du kan även göra en intresseanmälan via SOURCE hemsida: http://www.source-executive.se.

http://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/lediga-jobb/lediga-jobb/kommundirektor-till-norrtalje-kommun/

Denna tjänst är säkerhetsklassad. 2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun. • Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil – lokalt liv. Där kan du också se våra förmåner och bekanta dig med vårt innovativa, Lean-inspirerade Högre höjder. • Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk. • Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.