Med sitt natursköna läge i norra Bohuslän är Strömstads kommun en attraktiv plats att bo på, både hela och delar av året. Det mäktiga Kosterhavet i väster sätter sin prägel på stadsbilden och omgivande kustsamhällen.
Här finns Sveriges första marina nationalpark med naturupplevelser i världsklass. Längre inåt land samsas mindre samhällen med branta berg, trånga dalgångar, hällmark, skog och åkermark. Många väljer Strömstad som bostadsort och invånarantalet växer.
http://www.stromstad.se

 

Barn- och utbildningschef

Visionen kräver att Strömstad kommun satsar och utvecklar. År 2030 ska de ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Strömstad ska ha en livskraftig landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt. Två övergripande mål stakar ut kursen: År 2030 ska Strömstad ha 15 000 invånare. Senast år 2030 ska kommunen också vara oberoende av fossila bränslen. Varje verksamhetsområde har satt sina delmål och genomgående är att Strömstad ska vara en kommun och arbetsplats med hög livskvalitet. Med sitt geografiska läge som granne till Norges storstadsregion Viken och med närhet till Göteborg finns stora möjligheter till att driva utvecklingsarbete och tillväxt. I en liten kommun är det nära till beslutsfattandet samtidigt som det finns bra stödstrukturer.

Strömstad kommun söker nu en barn- och utbildningschef som vill vara med att driva en kommun i tillväxt framåt.

UPPDRAGET
Som barn- och utbildningschef arbetar du för att Strömstads kommun ska bli en ledande skolkommun. Inom förvaltningens ansvar finns också bibliotek och kulturskola samt kommunens städ och måltidsverksamheter. Ditt ansvar är att utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att Barn- och utbildningsförvaltningen samlade resurser används effektivt för att på bästa sätt svara mot kundernas olika behov. Du har budget- och resultatansvar för verksamheten och direkt personalansvar för verksamhetscheferna samt övrig administrativ personal på Barn-och utbildningsförvaltningen. Genom verksamhetscheferna leder du arbetet med att förfina arbetssätt och processer. Du arbetar för att effektivisera verksamheten genom samverkan, digitalisering och strategisk kompetensförsörjning. Kvalitetsfokus och omvärldsbevakning är en självklar del i uppdraget när det gäller ambitionen att bli ett ännu attraktivare Strömstad.

Som barn- och utbildningschef ingår du i kommunledningsgruppen och förväntas aktivt verka för en positiv utveckling för hela kommunen och dess verksamhet.

FÖRVÄNTNINGAR
Du har tidigare erfarenhet av att leda andra, inklusive chefer, på ett framgångsrikt sätt. Genom din entusiasm och din drivkraft får du som ledare andra att växa. Du har strategisk förmåga, stort engagemang inom lärande och utbildning och du kan se dessa frågor ur ett långsiktigt perspektiv

Du har akademisk utbildning inom relevant område samt god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och i skrift.

Som barn-och utbildningschef i Strömstads kommun leder du en expansiv verksamhet. Den vi söker har därför ett intresse för nätverkande och omvärldsbevakning samt är proaktiv i arbetet med att anpassa verksamheten till förändrade demografiska faktorer. För att bli framgångsrik i rollen krävs vidare att du har ett intresse för och god kompetens inom ekonomistyrning samt att du är väl förtrogen med hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar människor mot gemensamma mål. Du är tydlig, har en god analytisk förmåga, ser helheten, är trygg och har en hög integritet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Strömstad kommun med oss på SOURCE. Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 24 augusti 2020. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson, 070-508 03 28, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Christine Perschon, christine.perschon@source-executive.se, 070-813 91 57.