Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?

Kungsbacka är en dynamisk kommun med stor tillväxt. Vi har en omsättning på runt 5 miljarder per år och våra 7 000 medarbetare arbetar för att ge våra 83 000 invånare en god service inom alla områden. Vår organisation är uppdelad i tio förvaltningar och två kontor.

 

Biträdande kommundirektör

Vill, vågar och kan du?

Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?

Kungsbacka är en dynamisk kommun med stor tillväxt. Vi har en omsättning på runt 5 miljarder per år och våra 7 000 medarbetare arbetar för att ge våra 83 000 invånare en god service inom alla områden. Vår organisation är uppdelad i tio förvaltningar och två kontor.

BEFATTNING
Biträdande Kommundirektör

PLACERING
Kungsbacka

UPPDRAGET
Som biträdande kommundirektör leder du kommunledningskontorets arbete som ansvarar för att hjälpa kommunstyrelsen i deras arbete och ska se till att det som kommunstyrelsen beslutar genomförs och blir verklighet. Kommunstyrelsens förvaltning består av två kontor; kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.

Förvaltningen har tre huvuduppgifter:
• Leda, styra och samordna kommunens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden såsom ekonomi, HR, digitalisering, näringsliv och säkerhet.
• Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen och förvaltningar, inklusive gemensamma funktioner som riktar sig direkt till invånarna.
• I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Kungsbacka.

Som biträdande kommundirektör leder du kommunledningskontorets ledningsgrupp som består av verksamhetschefer tillika processägare för kommunövergripande processer. Du blir en viktig del av kommunens ledning och ingår även i kommunledningsgruppen. Kommunledningskontorets verksamhetschefer rapporterar till den biträdande kommundirektören i frågor som rör verksamhet och förvaltning, ekonomi samt personal. Vissa verksamhetschefer rapporterar även till kommundirektören i egenskap av ägare till kommunövergripande processer och dessa personer ingår också i kommunledningsgruppen.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig som är trygg och modig både som person och i ledarrollen. Du är prestigelös och har en ledarstil som präglas av tillit. Vidare har du en hög grad av självinsikt och personlig integritet samt har ett förhållningssätt som är entusiasmerande och engagerande. Du drivs och motiveras av förändringsarbete och tycker om att hålla ett högt tempo.
I ditt arbete behöver du vara utvecklingsdriven och resultatorienterad där du använder flexibilitet och situationsanpassning som viktiga verktyg. Du ser värdet i och drivs av att nå resultat i samverkan, där helheten är större än summan av delarna. Vidare är du relationsskapande, såväl internt som externt så att verksamhetens attraktivitet ökar och att förvaltningens samt kommunens varumärke stärks.
Du behöver också vara ordningsam och strukturerad för att ge ramar och riktning, där strukturen är ett medel för att effektivisera styrning, ledning och utveckling av verksamhet snarare än att utgöra målet i sig.
Vi ser även att du har en relevant akademisk utbildning, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt bred och djup erfarenhet från offentlig förvaltning. Du har en väldokumenterad ledarerfarenhet från politisk styrd organisation och du kan även visa på goda resultat och erfarenheter från att leda andra chefer.

VI ERBJUDER
Kungsbacka kommuns arbetsplatskultur Vill, vågar, kan visar vägen för agerandet i vardagen för att nå visionen. Genom att leverera, tänka nytt, samarbeta och välkomna skapar vi tillsammans en god arbetsplats där vi åstadkommer bästa möjliga resultat för våra invånare.
Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare, vi attraherar, rekryterar och utvecklar kompetenta medarbetare. Vi lär av varandra och utvecklas som medarbetare och organisation. Vi ser varandra och uppmärksammar varandras insatser genom kontinuerlig dialog och feedback.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Din intresseanmälan gör du via http://www.source-executive.se senast den 6 januari. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Lisa Mastalir, 0727-232724, lisa.mastalir@source-executive.se eller Zara Nilsson, 073-3355769, zara.nilsson@source-executive.se  

 


LISA MASTALIR

SENIORKONSULT
  •  +46 (0)72 - 723 27 24
  •  lisa.mastalir@source-executive.se