Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 7 900 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar bland annat för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är ”Halland ­ – bästa livsplatsen” och vi har kommit en bra bit på vägen. Välkommen att följa med oss på vår resa!

 

Områdeschef Hallands sjukhus

Om arbetsplatsen
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg och bedriver även planerad verksamhet i Kungsbacka och Falkenberg. Vi har cirka 3 800 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 5 miljarder kronor. Våra medarbetare och ett uthålligt framåtsyftande ledningsarbete är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i nationella jämförelser. Tillsammans arbetar vi för att ge vård med hög kvalitet och värde för invånarna i Halland. Våra arbetssätt präglas av lean som verksamhetsstrategi och att alla bidrar till ständiga förbättringar.

Hallands sjukhus har 18 kliniker, i huvudsak indelade efter medicinska specialiteter, som vardera leds av en verksamhetschef. Majoriteten av klinikerna har verksamhet på mer än en av sjukhusets tre primära utbudspunkter: Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Klinikerna är grupperade i tre områden som leds av en områdeschef. Områdescheferna utgör tillsammans med områdeschef för Lednings- och verksamhetsstöd (tillika biträdande sjukhuschef) och sjukhuschefen den operativa sjukhusledningen. På sjukhuset finns därutöver flera olika ledningsfora för att främja samordning och resultatuppfyllelse utifrån helheten.

Om arbetet
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Hallands sjukhus framgångsrika somatiska specialistsjukvård i rollen som områdeschef för område 3. Området inbegriper huvuddelen av sjukhusets kirurgiska och perioperativa verksamhet: Ortopedikliniken, Kirurgikliniken, Urologikliniken, två operations- och intensivvårdskliniker samt områdets vårdadministrativa enhet. Klinikernas sex verksamhetschefer är dina direktrapporterande chefer. Området består av cirka 1 100 medarbetare och omsätter 1.3 miljarder kr per år. Uppdraget handlar om att bidra till att Halland sjukhus blir ännu bättre på att tillgodose vårdbehoven och möta framtida utmaningar genom att se nya möjligheter, hitta nya arbetssätt, samarbete och skapa en kultur där alla bidrar till att ständigt förbättra verksamheten utifrån patienternas behov och förväntningar.

Som områdeschef förväntas du leda verksamheten med fokus på resultat och måluppfyllelse – dels där du har direkt linjeansvar för men framförallt med fokus på Hallands Sjukhus och Region Hallands samlade resultat. Som områdeschef kommer du också att företräda sjukhuset och regionen i regionala samarbeten och samverka med andra aktörer inom hälso- och sjukvården.

Genom ditt ledarskap engagerar, motiverar och tydliggör du för chefer och medarbetare vikten av att tillsammans vidareutveckla verksamheten för att säkerställa att Hallands invånare kan fortsätta få Sveriges bästa vård och vårdupplevelse.

Du anställs i en tillsvidaretjänst i din grundprofession med ett fyraårigt chefsförordnande.

Din profil
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, företrädesvis inom hälso- och sjukvård eller i annat fall kombinerat med arbetslivserfarenhet från högre ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Erfarenhet från forskningsverksamhet och/eller evidensbaserad kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård är meriterande. Du ska ha linjechefserfarenhet från en större och komplex verksamhet inom hälso- och sjukvård samt kunna uppvisa dokumenterade resultat av framgångsrikt genomförda förändringsprocesser. Det är värdefullt om du har vana av att vara chef över chefer och vi förväntar oss att du har ett stort av intresse av att utveckla människor och verksamheter. Körkort B, dokumenterad ledarskapsutbildning och flytande svenska i tal och skrift är krav.

Du kommunicerar på ett enkelt och tydligt sätt som skapar förtroende, engagemang och gemensam förståelse. Vidare har du förmåga att målgruppsanpassa budskap och du kan ge konstruktiv återkoppling. Du är öppen för nya idéer och identifierar utvecklingsbehov utifrån verksamhetens nuläge för att nå önskad målbild.

Du skapar teamkänsla genom att involvera och motivera, vågar delegera, utmana och ställa krav i syfte att utveckla medarbetare. Du har en god förmåga att fatta beslut och att initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv. Du är trygg och tydlig i ledarrollen, oavsett situation. Vidare är du lyhörd och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, självkännedom och vilja att själv vilja utvecklas och bli bättre.

Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Erik Asp tfn 0733-52 34 81 eller Sandra Waldnert 0733-68 89 11.

Varmt välkommen med din ansökan!

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se