Som chef inom Region Västmanland har du frihet och ansvar att utveckla en effektiv, kvalitativ och attraktiv vård, samt en hållbar och stimulerande arbetsmiljö för dina medarbetare. Låter det intressant? Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

 

Chef Vårdval Primärvård, Region Västmanland

OM ARBETSPLATSEN
Region Västmanland vill att all vård i regionen ska vara jämlik, tillgänglig och säker. Vården ska möta invånarnas behov, vara allmän och skattefinansierad. Våra utförare ska drivas av att vården håller god kvalitet. En viktig del är det förebyggande hälsoarbetet, där man måste tillgodose mer av invånarnas vård utanför sjukhusen. Det är en omställning som kräver ett utvecklat och gott samarbete mellan sjukhusvården, primärvården och kommunerna i länet.

Syftet med arbetet med nära vård är att fokus flyttas från organisation till relation. Basen inom nära vård finns i ett nära samarbete mellan primärvård, kommunal omsorg, socialtjänst, specialiserad vård, civilsamhälle och andra aktörer. Framgångsfaktorn inom nära vård består i att alla aktörer måste arbeta sömlöst genom hela vårdkedjan och hela tiden sätta patientens behov i fokus. På så sätt får patienten bästa tänkbara vård på rätt vårdnivå till bästa tänkbara effektivitet.

Vårdvalet inom Primärvården i Region Västmanland ansvarar för att beställa primärvård genom Primärvårdsprogrammet. Det finns 29 vårdcentraler i länet, varav 16 i privat regi. Vårdval Primärvård har ansvar för utveckling, uppföljning och förvaltning av Primärvårdsprogrammet. Samarbetet med vårdgivarna, såväl privata som regiondrivna, sker bland annat genom vårdvalsråd med samtliga huvudmän.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten Vårdval Primärvård består av fem medarbetare med erfarenhet av arbetets innehåll i den nuvarande organisationen inom Region Västmanland Primärvårdsförvaltning. Som Chef Vårdval PV ingår man i den strategiska ledningsgruppen för Område Nära Vård och deltar aktivt i fortsatt utveckling av omställning till Nära Vård. Tjänsten innebär chef- och ledarskap för medarbetarna inom enheten. Inom uppdraget ingår även att arbeta med att utöva och utveckla ”leverantörsledarskap” gentemot utförarna av primärvård. Du arbetar med utveckling och utövande av samverkan med fackliga organisationer utifrån ett uppdragsgivarperspektiv, medverkar i utvecklingen av styr- och ersättningssystem inom den västmanländska hälso- och sjukvården, detta i nära kontakt och samarbete med den Regionens politiska ledning. Deltagande i nationellt nätverk Vårdval inom ramen för SKL.

KVALIFIKATIONER
Du som söker tjänsten har adekvat högskole- eller universitetsutbildning. Det är meriterande om du har genomgått ledarskap- eller chefsutbildning. Du har goda erfarenheter av arbetsledning i en kunskaps-organisation, och du har framgångsrikt drivit utvecklings- och förändringsarbete. Du har erfarenhet av politiskt styrd organisation, och det är meriterande om du arbetat inom sjukvård och/eller primärvård. Erfarenhet från samverkan mellan olika aktörer både internt och externt liksom även samverkan med fackliga organisationer är meriterande. Vi ser även följande kompetenser som meriterande, dock beroende av organisation och arbetsmässigt sammanhang där dessa erfarenheter uppnåtts: ekonomi, juridik, avtal, förhandling.

Som person söker vi dig som förstår olika intressenters behov, och har ett diplomatiskt tillvägagångssätt, samtidigt som ett tydligt ansvarstagande för att beslut verkställs. Du är långsiktig i ditt arbete och ser vikten av att arbeta för att uppnå Regionens övergripande mål. Du inspirerar och motiverar, arbetar för att upprätthålla goda relationer genom att kommunicera och samarbeta på ett aktivt, tydligt och öppet sätt. Vi söker dig som är kreativ och nytänkande, en visionär med förmågan att identifiera utvecklingsbehov samt se och förmedla målet med långsiktiga resultat.

Du är, och vill vara, en synlig och närvarande ledare som genom öppenhet, dialog och tydlighet kan driva verksamheten framåt. Du är en mål- och resultatorienterad ledare med ett coachande förhållningssätt, som ger frihet under ansvar. Du är ett föredöme i din ledarroll, delegerande och motiverande för medarbetare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i urvalsprocessen i denna rekrytering.

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Tillsvidare, tidsbegränsat uppdrag som chef under minst 4 år, heltid, tillträde enligt överenskommelse, lön enligt individuell överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast 6 december 2019.

I denna rekrytering samarbetar Region Västmanland med SOURCE. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta våra konsulter Monica Landmark, 073-155 00 14, monica.landmark@source-executive.se eller Zara Nilsson 073-335 57 69, zara.nilsson@source-executive.se

Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan. Region Västmanland eftersträvar mångfald och välkomnar sökanden med olika bakgrund för att möta framtidens behov.

Region Västmanland samarbetar med "Jobba i Västerås". Besök deras hemsida, jiv.se, för att få information om Västerås och vilket stöd Medflyttarakademin kan ge till dig och din respektive vid en flytt till Västerås.

Kontaktpersoner Region Västmanland
Mattias Damberg
Biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör Nära Vård Region Västmanland

Ewa Göransson
Biträdande Områdeschef Nära Vård Region Västmanland

Therese Andersson
Kommunal

Marit Tervo Bernhardsson
Vision

Hanna Amberntsson
Läkarföreningen

Ingrid Edman &/eller Jani Stjernström
Vårdförbundet

Nicklas Lindström
Ledarna

Irma Ceric Andelius
Naturvetarna

Samtliga kontaktpersoner inom Region Västmanland nås via 021-17 30 00.

 


MONICA LANDMARK

KONSULT
  •  +46 (0)731 55 00 14        
  •  monica.landmark@source-executive.se