Uppsala Konsert & Kongress, UKK, har sedan invigningen 2007 blivit en av nordens mest omtalade, uppskattade och framgångsrika mötesplatser för kultur och näringsliv. Här genomförs årligen 700 kulturevenemang, konferenser, möten, fester, föreläsningar, mässor och utställningar.

UKK är ett 14 000 kvadratmeter stort allkonsthus, beläget mitt i en snabbt växande storstad. Uppsala Konsert och Kongress AB är ett helägt kommunalt aktiebolag med uppgift att bedriva konsert- och Kongressverksamhet. Bolaget har drygt 60 anställda och omsätter knappt 60 mnkr.

 

Uppsala Konsert och Kongress AB söker VD

Kan du: leda och stärka en konsertverksamhet i kombination med en kongress- och mötesverksamhet och driva uppdraget med hög kvalitet utifrån ett affärsmässigt perspektiv?
Har du: gedigen erfarenhet av strategiskt ledningsarbete, har förmåga att utveckla verksamhet, organisation och människor?
Vill du: bidra till att ytterligare profilera och stärka UKK:s verksamhet i samarbete med det omgivande samhället, öka besöksnäringen i Uppsala och därmed betona bilden av Uppsala som en attraktiv plats att besöka, leva och växa i?
Är du: en kreativ, modig och inlyssnande ledare med kärlek till musik, kultur, människa och samhälle?


VD är både konstnärlig ledare och ansvarig för kongress- och eventverksamheten. Som konstnärligt ansvarig har du en tydlig idé och en förmåga att engagera och inspirera. Du har även förmåga att skapa innehåll som du omsätter i konkreta program. Tillsammans med dina medarbetare ska du fortsatt utveckla verksamheten, leda målinriktat för att åstadkomma resultat, förtydliga styrning och uppföljning och bygga organisationen.

Du arbetar utifrån de ägardirektiv och förväntningar som getts från bolagsstyrelsen. VD-uppdraget innebär också många kontaktytor, såväl inom kommunen som i regionen och nationellt. Att du samarbetar och samverkar väl och har ett relevant kontaktnät är nycklar till framgång i uppdraget.

Du kommer att rapportera till en politiskt tillsatt styrelse och bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder men givetvis i balans med ett samhällsnyttigt perspektiv och med UKK:s vision och strategiska målområden i fokus.

Du har fullt ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö för ca 60 anställda och din ledningsgrupp består av fyra direktrapporterande medarbetare.

ERFARENHET OCH FÖRVÄNTNINGAR

Erfarenheter

Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning, sannolikt inom ekonomi, kultur, besöksnäring eller liknande
• Är en van ledare inom musik- eller kultursektorn med erfarenhet av att sätta kommersiellt gångbara program i kombination med offentligt finansierade arrangemang för att uppnå konstnärlig spets och bredd.
• Verksamhetskunskap och erfarenhet från konstnärligt utvecklingsarbete; scenkonst eller musik. Du vill erbjuda spännande upplevelser inom musik och möten för befintliga och nya målgrupper.
• Flerårig erfarenhet som chef med ansvar för ekonomi, verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö. Du kan driva utveckling och förändring med både människa och mål i fokus.
• Erfarenhet av att framgångsrikt drivit utveckling av en verksamhet med fullt ansvar för intäkter och kostnader.
• Behärska svenska och engelska väl i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet från besöksnäring/mötesindustrin eller näraliggande områden
• Erfarenhet från, eller kunskap om, arbete i en politiskt styrd organisation innebärande förståelse för den demokratiska processen och politikens villkor.

Du har förmåga att motivera och entusiasmera, och ge medarbetarna möjlighet till utveckling och ta ansvar. Du sätter tydliga mål, delegerar och följer upp, är demokratisk, och beslutsför. Att du arbetar med ekonomisk medvetenhet och utifrån affärsmässiga grunder ser vi som en självklarhet.
Du kombinerar kreativitet med ledarskapsförmåga, är samarbetsinriktad, arbetar strategiskt och med helhetssyn. Samarbete och samverkan är nyckelord för dig, du trivs i samspel med andra, bygger och vidmakthåller ett relevant nätverk.

Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande uppdrag i gränssnittet kultur/musik och mötesnäring i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Du får möjlighet att utveckla en verksamhet som står på god grund, har stort genomslag, kompetenta medarbetare och en engagerad och närvarande styrelse. Den magnifika byggnaden som inrymmer UKK ligger centralt i Uppsala nära kommunikationer.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. VD-avtal. Lön och övriga villkor enligt överenskommelse.

Ansökan
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via Uppsala Kommuns hemsida, se länk nedan. Handlingar som inkommer till Uppsala Kommun blir allmänna handlingar.
http://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/jobb-och-praktik/sok-lediga-jobb/Details/?id=28879

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment.
För en inledande konfidentiell dialog, eller för att visa intresse för tjänsten, kontakta Ann Peyron,
070-878 42 26, ann.peyron@source-executive.se eller Jenny Håkansson tel 0703-145 59 97, jenny.hakansson@source-executive.se

Varmt välkommen med din intresseanmälan senast 2020-03-05.

Facklig företrädare
Unionen, Victoria Lindgren 018-727 90 23

Övrigt
Uppsala Konsert & Kongress är ett kommunalt aktiebolag. Det ställer extra höga krav gällande arbetsrätt, lagar och regler kring till exempel upphandling, konkurrens med mera.

UKK är en klimatsmart, Svanen-certifierad verksamhet som jobbar aktivt med miljöfrågor. På UKK arbetar vi UKKsmart, ett värdegrundsbaserat arbetssätt som vi formulerat tillsammans. UKKsmart är att söka de mest kreativa lösningarna, att uppskatta innovation, att arbeta med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Vi bevakar ständigt utveckling, trender och tendenser inom våra verksamhetsområden. Vi värdesätter samarbete och uppmuntrar bra initiativ, egna och andras. Vi tror på den empatiska organisationen och arbetar tillsammans för helhetens bästa. Vi engagerar oss i att utveckla vår närmiljö, vårt Uppsala. Vi är ett hus öppet för alla och värderar mångfald högt. Du som söker delar naturligtvis våra värderingar.

 


ANN PEYRON

  •  0708784226
  •  ann.peyron@source-executive.se