Med sitt natursköna läge i norra Bohuslän är Strömstads kommun en attraktiv plats att bo på, både hela och delar av året. Det mäktiga Kosterhavet i väster sätter sin prägel på stadsbilden och omgivande kustsamhällen.
Här finns Sveriges första marina nationalpark med naturupplevelser i världsklass. Längre inåt land samsas mindre samhällen med branta berg, trånga dalgångar, hällmark, skog och åkermark. Många väljer Strömstad som bostadsort och invånarantalet växer.
http://www.stromstad.se

 

Förvaltningschef Socialtjänsten

Visionen kräver att vi satsar och utvecklar vår kommun. År 2030 ska vi ha en ren kustsjöfart och bra förbindelser till regioncentra i både Sverige och Norge. Vi ska ha en livskraftig landsbygd och en inbjudande stadskärna som lockar året runt. Två övergripande mål stakar ut kursen: År 2030 ska vi vara 15 000 invånare. Senast år 2030 ska vi också vara oberoende av fossila bränslen. Varje verksamhetsområde har satt sina delmål och genomgående är att Strömstad ska vara en kommun och arbetsplats med hög livskvalitet. Med sitt geografiska läge som granne till Norges storstadsregion Östfold och med närhet till Göteborg finns stora möjligheter till att driva utvecklingsarbete och tillväxt. I en liten kommun är det nära till beslutsfattandet samtidigt som det finns bra stödstrukturer.

Strömstad kommun söker en Förvaltningschef till Socialtjänsten som vill vara med att driva en kommun i tillväxt framåt!

UPPDRAGET
Socialförvaltningens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser som krävs för att den enskilde ska klara sin vardag. Förvaltningen skall ge service och ansvara för myndighetsutövning. Ett särskilt ansvar finns för svaga grupper, och barns bästa skall alltid beaktas. Förvaltningen har 450 anställda och är organiserad med tre verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg, Stöd och service och Vård och omsorg.

Som förvaltningschef arbetar du för att Strömstads kommun ska erbjuda den bästa socialtjänsten med hög kvalitet. Ditt ansvar är att utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att socialförvaltningens samlade resurser används effektivt för att på bästa sätt svara mot kundernas olika behov. Du har budget- och resultatansvar för verksamheten och direkt personalansvar för verksamhetscheferna samt övrig administrativ personal på socialförvaltningen. Genom verksamhetscheferna leder du arbetet med att förfina arbetssätt och processer. Du arbetar för att effektivisera verksamheten genom samverkan, digitalisering och strategisk kompetensförsörjning. Kvalitetsfokus och omvärldsbevakning är en självklar del i uppdraget när det gäller ambitionen att bli ett ännu attraktivare Strömstad.

Förvaltningschefen ingår i kommunledningsgruppen och förväntas aktivt verka för en positiv utveckling för hela kommunen och dess verksamhet.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med flerårig ledarerfarenhet med ansvar för ekonomi, personal och verksamhetsresultat samt erfarenhet av att leda genom andra chefer.

Du har akademisk utbildning inom relevant område samt god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och i skrift. För att lyckas i rollen efterfrågas god kunskap om och erfarenhet från delar av socialtjänstens verksamhetsområden. Vi ser gärna att du är generalist med bred kunskap inom sakområdena.

Som socialchef i Strömstads kommun leder du en expansiv verksamhet. Den vi söker har därför ett intresse för nätverkande och omvärldsbevakning samt är proaktiv i arbetet med att anpassa verksamheten till förändrade demografiska faktorer. För att bli framgångsrik i rollen krävs vidare att du har ett intresse för och god kompetens inom ekonomistyrning samt att du är väl förtrogen med hur en politiskt styrd organisation fungerar.

Ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar människor mot gemensamma mål. Du är tydlig, har en god analytisk förmåga, ser helheten, är trygg och har en hög integritet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

I denna rekrytering samarbetar Strömstad kommun med Source.
Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 8 januari 2020. Vid denna rekrytering samarbetar Strömstads kommun med Source. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson 0705–080328 sofia.rasmusson@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 0703–603889 solaleh.khorramshahi@source-executive.se.