Järfällahus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, som till 100 % ägs av Järfälla kommun. Vi äger och förvaltar 5 617 lägenheter samt kommersiella lokaler och fordonsplatser. Inom bolaget arbetar 70 medarbetare.

Ändamålet med Järfällahus verksamhet är att ha en aktiv roll i kommunens tillväxt och framväxten av nya bostäder i Järfälla kommun. Vi arbetar aktivt för goda boendemiljöer och en attraktiv närmiljö för de boende. Boendebeståndet ska i ökad utsträckning energieffektiviseras och vi ska verka för en grön omställning.

Vi har, inom ramen för vår verksamhet, ett socialt ansvar för invånarna i kommunen och deras behov av boende. Det innebär bland annat att, i samarbete med Järfälla kommun och andra aktörer, arbeta med trygghetsfrågor, att motverka segregation och att tillgänglighetsanpassa lägenheter. Järfällahus ska vara ett föredöme som samhällsägt företag när det gäller socialt ansvarstagande!

Mer information finner du på http://www.jarfallahus.se

 

VD

Nu söker vi en VD som vill bidra till att ett bra fastighetsbolag blir ännu bättre! Kan detta vara din nästa utmaning?

Uppdraget

Som VD har du ett ansvar för att leda och utveckla verksamheten utifrån gällande ägardirektiv. Du företräder ett stabilt fastighetsbolag där du rapporterar till en styrelse utsedd av Järfällas kommunfullmäktige. Du har ett nära och prestigelöst samarbete med kommunen inom ett antal områden och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp samt i andra relevanta forum som arbetar med kommunens utveckling.

Kvalifikationer

Du vill arbeta inom allmännyttan och bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Du har en affärsmässig medvetenhet som du agerar utifrån. Du ser vikten av professionella och relationsskapande samverkansfora med ägaren, externa intressenter och bolagets chefer och medarbetare.

Du har en personlig mognad, vilket innebär att du är trygg i din värdegrund. Du har integritet, är lyhörd och prestigelös samt är tydlig i din kommunikation. Ditt förhållningssätt karakteriseras av mod och förmåga att fatta väl grundade beslut. Du har ett engagemang för bolagets utveckling som utgör en del av Järfälla kommun. Som ledare är du en förebild som genom ett tydligt och engagerat ledarskap bidrar till en trygg och effektiv organisation. Du har en längre erfarenhet av att ha arbetat i en ledande roll och prioriterar ett gott ledarskap.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning eller motsvarande, gärna med en teknisk, juridisk eller ekonomisk inriktning. Du ska ha erfarenhet av fastighet, bygg eller motsvarande verksamhet. Det är en merit om du har kunskap om offentlig verksamhet.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Ingela Papinski på Source, 070-576 18 76, ingela.papinski@source-executive.se.
Lämna din intresseanmälan på http://www.source-executive.se senast den 7 november. Välkommen!

 


INGELA PAPINSKI

SENIORKONSULT
  •  0705- 76 18 76
  •  ingela.papinski@source-executive.se