”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”. Vår kommun präglas av framåtanda, delaktighet samt ett rikt och aktivt föreningsliv. Det här är kommunen där ministrarna står i kö för att berömma oss för våra satsningar på hållbara och cirkulära lösningar. Vänersborg har också ett fint läge nära vatten och natur, samtidigt som vi har nära till det mesta med kommunikationer i toppklass. I kommunen bor närmare 40 000 invånare och kommunens organisation har ca 3700 anställda.
Nu söker regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets en kommundirektör som kan fortsätta leda organisationen som en attraktiv och hållbar kommun med stolta medborgare och medarbetare!

 

Kommundirektör

UPPDRAGET
Din roll som kommundirektör innebär att vara den sammanhållande länken och tydliggöra rollfördelningen mellan de förtroendevalda och förvaltningarna. En viktig del i detta arbete är att säkerställa processerna mellan tjänstemannanivå och den politiska nivån och därigenom se till att de beslut som tas är välgrundade och stabila. Det är också viktigt att du har förmåga att känna av kommunens inre liv och kultur samt genom omvärldsbevakning fatta effektiva och långsiktigt hållbara beslut. Tillsammans med förvaltningschefer, stabschefer och övriga medarbetare driver du arbetet med att skapa förutsättningar för gemensamma processer, arbetssätt, förhållningssätt och synsätt.
Genom ditt ledarskap skapar du engagemang, trygghet och delaktighet och får en hel kommunkoncern att trivas, utvecklas och samarbeta. Som ledare har du en strategisk blick och leder med glädje, energi och framåtanda. Att vara en förebild som ledare och kunna kommunicera visioner, mål och uppdrag både internt och externt är en viktig del i rollen som kommundirektör.

FÖRVÄNTNINGAR
Du är en ledare med en lämplig akademisk utbildning och har dokumenterad erfarenhet som ledare i en komplex organisation samt att leda andra chefer. Kunskap och erfarenhet av hur en politiskt styrd organisation och dess beslutsprocesser fungerar är ett krav. Goda kunskaper och praktisk erfarenhet från att leda förändrings och utvecklingsarbete efterfrågas samt kunskap och förståelse för arbetsmiljö och samverkan. Du trivs med att hantera många kontaktytor och ett brett engagemang från såväl medarbetare som invånare. Du har god självkännedom, mod och kraft att fatta beslut som karaktäriseras av ekonomiskt ansvarstagande och effektivt resursutnyttjande. Som person är du prestigelös, entusiasmerande, kommunikativ och har integritet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

INTRESSEANMÄLAN
I denna rekrytering samarbetar Vänersborgs kommun med Source.
Din intresseanmälan gör du via länken nedan. Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 19 november 2019. Vid denna rekrytering samarbetar vi med Source. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Sofia Rasmusson 0705-080328 sofia.rasmusson@source-executive.se eller Solaleh Khorramshahi 0703–603889 solaleh.khorramshahi@source-executive.se.