Kriminalvården är en del av rättsväsendet och ansvarar för fängelser, frivård, häkten samt inrikes och utrikes transporter. De arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar de starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättsäkerhet. Kriminalvårdens viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping är beläget nära resecentrum och arbetet sker i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Ekonomi- och fastighetsdirektören leder avdelningen som är organisatoriskt indelad i tre enheter, enheten för redovisning, planering och uppföljning, inköpsenheten, samt fastighetsenheten. Vi söker nu en chef till fastighetsenheten.

 

Enhetschef Fastighet till Kriminalvården

TJÄNSTEBESKRIVNING
I rollen som enhetschef för fastighetsenheten inom Kriminalvården blir du en viktig nyckelspelare och får arbeta brett och varierande i en mycket spännande och utmanade miljö. I stora drag handlar ditt arbete om att planera, utveckla och förvalta myndighetens samlade lokalförsörjning. Du ingår i Ekonomi- och fastighetsavdelningens ledningsgrupp och har ett helhetsansvar för ekonomin kopplat till myndighetens lokaler.

Enheten består av 24 befattningar. Ungefär hälften är direkt underställda dig, inklusive en direktrapporterande sektionschef. Det innebär att du har såväl personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för enheten tillsammans med sektionschefen. Ditt uppdrag som chef bygger på att du leder, engagerar och motiverar dina medarbetare med syfte att skapa hög trivsel på arbetet. Tillsammans med dina medarbetare arbetar du för att myndighetens verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att de förvaltas med god kvalitet och med högsta möjliga kundnöjdhet. I arbetet ingår ett nära samarbete med andra intressenter inom myndigheten på såväl nationell som regional och lokal nivå, samt med våra hyresvärdar och fastighetsägare.

KVALIFIKATIONER
Vi ser att du har en akademisk utbildning/högskoleexamen (min 120 hp) inom områden som arbetsgivaren bedömer relevanta. Du har gedigen erfarenhet av byggbranschen och/eller fastighetsförvaltning och har erfarenhet av utveckling av komplexa fastigheter, gärna från offentlig verksamhet. Du har erfarenhet av hyresförhandlingar och av att ha budgetansvar samt av upphandlingar enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). Det är meriterande om du har dokumenterade erfarenheter från att delta i och leda stora komplexa byggprojekt och/eller fastighetsförvaltning vad avser teknikintensiva verksamheter.

För att kunna ta dig an uppdraget krävs det att du har god ledarskapserfarenhet, erfarenhet att leda genom andra chefer med ett övergripande ansvar för verksamheten. Du har god förmåga att samordna, koordinera och planera ditt och andras arbete. I din ledarroll är du engagerad, tydlig och flexibel. Du är som person stabil, prestigelös, kommunikativ och har en förmåga att motivera dina medarbetare och att samarbete med andra inom och utom myndigheten.

Du är en problemlösare som har erfarenhet av utvecklingsarbete, att driva förändringsprocesser, verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Det är viktigt att du med goda resultat arbetat med strategiska utvecklingsfrågor och långsiktigt förändringsarbete, som ställer krav på förändrade förhållningssätt, arbetssätt och processer.
Som chef inom kriminalvården har du naturligtvis ett stort samhällsengagemang och delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, mångfald, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

PLACERINGSORT OCH ANSÖKAN
Placering kan ske enligt överenskommelse vid orterna Norrköping, Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Linköping eller Härnösand.

I denna rekrytering samarbetar Kriminalvården med oss på SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan för att i ett första steg diskutera tjänsten närmare, kontakta konsult Christine Perschon +46 (0)70-813 91 57, christine.perschon@source-executive.se eller seniorkonsult Hanna Looström +46 (0)70-937 40 16, hanna.loostrom@source-executive.se

Sista ansökningsdag den 19 november.
Du kan även skicka in en ansökan direkt till Kriminalvården via Offentliga Jobb: http://www.offentligajobb.se/jobad/enhetschef-till-fastighetsenheten_norrk%c3%b6ping-%c3%b6sterg%c3%b6tlands-l%c3%a4n-sverige_31af0d49-0024-4e16-9361-8e3a0a6731bb

Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund. I urvalsarbetet kommer arbetspsykologisk testning att användas. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning, ökad mångfald och tillämpar rökfri arbetstid. För mer information om myndigheten: http://www.kriminalvarden.se