Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen


Kort om avdelning Ekonomi

Avdelning Ekonomi stöder generaldirektören och alla avdelningar i deras arbete med budget, planering och uppföljning av verksamheten, redovisning, inköp, lokalförsörjning och kontorsservice. Vi finns i Borlänge, Norrköping, och Örebro och har ca 44 medarbetare.

 

Ekonomidirektör

Norrköping


Ref TSG 2019-7491

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Ditt framtida arbete

Avdelning Ekonomi ansvarar för styrning och samordning av myndighetens ekonomiska frågor. Det innefattar ekonomisk styrning, den finansiella uppföljningen och rapporteringen samt myndighetens avgiftsfrågor. Avdelningen ansvarar också för styrning och samordning av myndighetens riskhantering, inköp och lokalfrågor.

Avdelning Ekonomi har ca 44 medarbetare, är uppdelad på 3 enheter och finns på 3 olika orter i landet. Enheterna är controller-, inköps- och lokalförsörjningsenheten.

Du är en del av Transportstyrelsens ledning och arbetar nära generaldirektören. Du leder arbetet på avdelning Ekonomi vilket innefattar personal-, budget- och resultatansvar för avdelningen. I tjänsten ingår resor inom Sverige.

Dina framtida arbetsuppgifter

Som ekonomidirektör ansvarar du för verksamheten inom din avdelning.
Du leder avdelningens ledningsgrupparbete utifrån att bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus. Du företräder arbetsgivaren och ansvarar för att skapa goda förutsättningar och en god arbetsmiljö för avdelningens medarbetare.

Rollen innebär att du har ett övergripande ansvar för att leda arbetet med myndighetens ekonomistyrning. Du verkar för en god ekonomisk hushållning och förvaltar myndighetens finanser på effektivaste sätt.

Du behöver ha bred förståelse för och kunna föra dialog med verksamhet och medarbetare om myndighetens uppdrag. Det är viktigt att ha ett kundorienterat perspektiv där man samverkar brett mellan myndighetens nio avdelningar.

Som person är du trygg i arbetsgivarrollen och kan inkludera de värderingar som följer statlig verksamhet som kompass i ledarskapet. Du är en trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang för att uppnå gemensamma mål. För det krävs personlig mognad och kreativitet.

Det är också viktigt att vara drivande och initiativtagande för att fortsätta att utveckla en proaktivitet i ekonomifunktionen som stöd för hela Transportstyrelsens verksamhet. Dessutom bör du vara strukturerad, ha kompetens att förstå de fackmässiga aspekterna, samt en god ekonomisk medvetenhet.

Du företräder verksamheten i olika sammanhang och förväntas vara ett föredöme i din yrkesroll. Du har lätt för att ta kontakt, skapa och behålla förtroendefulla relationer både inom Transportstyrelsen och med intressenter utanför myndigheten.

Du måste ha

•en för verksamheten relevant akademisk utbildning med inriktning ekonomi, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
•erfarenhet av att leda en motsvarande verksamhet
•dokumenterad omfattande ledarerfarenhet från offentlig verksamhet,
•erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp
•vana från resultatstyrda organisationer, att sätta upp mål och följa upp dem
•dokumenterad erfarenhet av att leda en verksamhet under förändring inom en större komplex organisation
•vana att leda chefer på underliggande nivå.

Det är meriterande om du också har

•god erfarenhet av och kunskap om arbete med statlig redovisning liksom erfarenhet av transportsektorn.

Vi vill att du

•är mål- och resultatorienterad
•är drivande i förändringsarbete och har förmåga till helhetssyn avseende myndighetsuppdrag
•är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
•har god förmåga att fatta beslut
•är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
•har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
•har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
•har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Mer information

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande med placering i Norrköping. Vi tillämpar normalt provanställning.

Eftersom du kan komma att arbeta med säkerhetsklassad information kommer vi att göra en säkerhetsprövning på dig innan du får anställning.

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Ingela Papinski, 070-576 18 76, ingela.papinski@source-executive.se

Du är även välkommen att kontakta generaldirektör Jonas Bjelfvenstam genom GD-sekreterare Maria del Rocío Martinez på 010-495 59 83 eller jonas.bjelfvenstam@transportstyrelsen.se

Saco, Lina Jönsson och ST, Anna Malmborg nås via vår växel 0771-503 503.

Välkommen med din intresseanmälan!

I samband med denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Lämna din intresseanmälan på Source hemsida http://www.source-executive.se senast den 17 november 2019.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 


INGELA PAPINSKI

SENIORKONSULT
  •  0705- 76 18 76
  •  ingela.papinski@source-executive.se