Trafikverket är en statlig myndighet med cirka 8000 anställda som leds av generaldirektör Lena Erixon och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Här finns också ansvaret för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt prövning av frågor om statligt stöd till svensk luftfart. Myndigheten verkar också för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

VISION OCH VÄRDEGRUND
Trafikverket är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer. Uppdraget innebär i praktiken att se till transportsystemet fungerar, att skapa förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor – och dessutom med hänsyn till miljö och hälsa. Det sammanfattas i visionen: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. För att lyckas med uppdraget arbetar man alltid med utgångspunkt från sin värdegrund: vi är pålitliga, engagerade och modiga.

 

Strategisk Planerare

Vill du arbeta som Strategisk planerare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.

Arbetsuppgifter
Stockholmsregionen växer snabbt och under kommande årtionden kommer hundratusentals bostäder att byggas med behov av infrastruktur för väl fungerande kollektivtrafik, vägtrafik och gång- och cykeltrafik. Som strategisk planerare med inriktning storstadens vägtrafik, ansvarar du för att identifiera brister och initiera åtgärder som är kopplade särskilt till det vägnät i Stockholmsregionen som bär de tunga trafikflödena. I rollen ligger att använda beprövade lösningar för att resultatorienterat trimma och förbättra vägtransportsystemet, men också att vara innovativ och arbeta med hela fyrstegsprincipen när så krävs. Det senare kan innebära att balansera efterfrågan av resor och transporter mot tillgången på kapacitet. Utifrån dessa perspektiv deltar du också i samhällsplaneringens tidiga skeden och i internt utredningsarbete där din trafikanalytiska förmåga och förståelse för vägsystem från ett helhetsperspektiv är efterfrågad. Exempel på arbetsuppgifter:

• Följa tillståndet samt identifiera och rätt värdera brister och behov: Var uppstår det köer och varför?
• Ha koll på vad som händer i vägsystemet framöver som kan skapa köer och dålig service.
• Granska och ge kvalitetssäkrande rådgivning till samhällsplanering, åtgärdsvalsstudier och investeringsprojekt
• Initiera lämplig hantering av åtgärder, allt från snabba till strategiska åtgärder
• Svara för strategiska inriktningen av vägnätets framtida utveckling
• Representera Trafikverket i dialog bl.a. med Stockholmsregionens kommuner och landstinget om vägfrågor. Föra dialog internt med andra VO och investeringsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är civilingenjör eller har annan lämplig akademisk utbildning alternativt har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig relevant yrkeserfarenhet med inriktning på projektledning och god kunskap om hur väganläggningens kapacitet och tillförlitlighet påverkas av anläggningens utformning. Vi ser även att du har erfarenhet av att ta fram åtgärder/beslutsunderlag eller leda utredningar inom flera av följande områden: trafikplanering för stora trafikflöden, trafikanalyser, trafiksäkerhet eller miljö. Vidare har du mycket god kunskap om att driva, samordna och genomföra projekt och utredningar samt erfarenhet av projektering av väganläggningar och trafikanalyser. Du har god förståelse för olika aktörers förutsättningar och samhällets beslutsprocesser inom området.

Meriterade är erfarenhet från projektledning inom investerings- eller underhållsverksamhet.

Vi ser att du som söker har lätt att samarbeta då arbetsuppgifterna involverar många kontaktytor. Vidare har du god problemlösningsförmåga och är en analytiskt lagd person. Du är resultatorienterad och strävar alltid efter att leverera goda resultat i dina åtaganden. För denna roll krävs det även att du är duktig på att driva projekt inom givna ramar och efter god struktur. Du är kreativ i ditt sätt att hitta nya lösningar. Genom din kompetens inom trafikplanering är du som strategisk planerare med och utformar dagens- och morgondagens lösningar gällande den alltmer komplexa vägtrafiksituationen i Stockholm. Frågeställningarna du ställs inför gäller såväl planering i tidiga skeden som i konkret projektutformning, vilket ger dig utrymme att använda din breda erfarenhet och problemlösningsförmåga. Trafikverket erbjuder en verksamhet med stor kompetens och goda resurser till att åstadkomma verkliga förändringar. Som strategisk planerare på Trafikverket har du möjlighet att göra skillnad i högaktuella samhällsutvecklingsfrågor.

Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Ansökan
Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Handlingar som inkommer till Trafikverket blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Erik Asp tfn 0733-523481 eller Sandra Waldnert 073 368 89 11. Din ansökan ska ha inkommit senast 2019-11-07.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kontakter
SEKO Charlotte Olsson 0101231103
ST Airi Larsson 0101236243
SACO Pernilla Wistrand 0101236235

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se