Trafikverket är en statlig myndighet med cirka 8000 anställda som leds av generaldirektör Lena Erixon och ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Här finns också ansvaret för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar samt prövning av frågor om statligt stöd till svensk luftfart. Myndigheten verkar också för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

VISION OCH VÄRDEGRUND
Trafikverket är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer. Uppdraget innebär i praktiken att se till transportsystemet fungerar, att skapa förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor – och dessutom med hänsyn till miljö och hälsa. Det sammanfattas i visionen: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. För att lyckas med uppdraget arbetar man alltid med utgångspunkt från sin värdegrund: vi är pålitliga, engagerade och modiga.

 

Biträdande Projektchef

Biträdande projektchef Ostlänken


Vill du arbeta som Biträdande projektchef Ostlänken i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdena Investering och Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Arbetsuppgifter
Som biträdande projektchef för Ostlänken är du med och leder arbetet med att realisera Sveriges största infrastrukturprojekt, Ostlänken!
Med en budget om 54 miljarder kronor, utgör Ostlänken den första delen i Sveriges kommande höghastighetssystem - en del av en ny generation järnväg. Vi projekterar och bygger den 15 mil långa sträckningen mellan Järna och Linköping med bl.a. 5 nya resecentra. Tillsammans med projektchef har du leverans- och resultatansvar och ni leder tillsammans verksamheten mot uppsatta mål. Du har en nära samverkan med våra produktionsenhetschefer och samordnar den kommande detaljprojekteringen och därefter produktionen. Du samverkar också med andra verksamhetsområden inom Trafikverket och även andra delar av höghastighetsjärnvägen som drivs i andra stora projekt.
God samverkan med leverantörer är också centralt eftersom en betydande del av leveranserna kommer att utföras av kontrakterade konsulter och entreprenörer. Du har också regelbunden kontakt med myndigheter och kommuner. Projektet har ett medialt intresse, vilket innebär att du kommer ha viss kontakt med media.
Du kommer att arbeta i en mycket stimulerande miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta!
Som biträdande projektchef rapporterar du till projektchefen och du ingår i Ostlänkens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
I den här rollen blir du en av Ostlänkens främsta företrädare både externt och internt. Du har dokumenterat god förmåga att samordna komplexa projekt och kan skapa väl fungerande strukturer och rutiner för projektets arbete.
Vi ser vidare att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen. För att vi ska vara framgångsrika i en föränderlig omvärld behöver vi kontinuerligt driva samordning och utveckling och ditt ledarskap är av avgörande betydelse för att skapa förutsättningar för det.
Du har verkat i chefs- och ledarroller för komplexa uppdrag i stora företag eller organisationer under flera år och kan visa på resultat påverkat av din prestation. För att lyckas i den här rollen behöver ditt ledarskap vara mångsidigt och du har bland annat lett och utvecklat verksamhet under olika förändringsskeden och genom andra chefer. Erfarenhet från anläggningsbranschen är ett måste. Har du arbetat i en beställarroll och/eller med stora projekt är det meriterande.
Din utbildningsbakgrund är en universitets- eller högskoleexamen (180 hp) med inriktning teknik, ekonomi eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och goda kunskaper i engelska.
Som chef är du en viktig företrädare för Trafikverket vilket ställer krav på hög integritet och ett starkt etiskt och moraliskt förhållningssätt. Genom ditt ledarskap är du ett föredöme för organisationen och du agerar alltid så att förtroendet för vår verksamhet upprätthålls.

Övrig information
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.
Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Ostlänkens bedömda storlek i Nationell plan är ca 54 miljarder och vårt mål är att leverera en färdig anläggning år 2033-35. I nuläget pågår huvudsakligen projektering av systemhandling och järnvägsplaner. Mer info om projektet hittar du via länken nedan.
Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Handlingar som inkommer till Trafikverket blir en allmän handling. För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta Jonna Ramm Schmidt tfn 070-8641334 eller Erik Asp tfn 0733-523481.

Ansök senast
Din ansökan ska ha inkommit senast 2019-10-15
Kontakter

ST Airi Larsson 0101236243
SACO Lennart Askling 0101231508
SEKO Per-Arne Utbult 0101232824

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se