Chefsjurist, enhetschef till rättsenheten vid Kriminalvårdens huvudkontor

Arbetsplatsbeskrivning
Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för fängelser, frivård, häkten samt inrikes- och utrikestransporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Vi söker nu en ny chefsjurist, då vår nuvarande chefsjurist har blivit utsedd till lagman vid allmän domstol. Som chefsjurist ansvarar du för rättsligt stöd och rådgivning till hela myndigheten och du är enhetschef för rättsenheten vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.

Arbetsbeskrivning
Som chefsjurist i Kriminalvården har du ett intressant och utvecklande uppdrag. Du ansvarar för rättsligt stöd och rådgivning till hela myndigheten och du samordnar arbetet med föreskrifter och andra styrande dokument med målet att skapa en fullvärdig, likvärdig och rättssäker kriminalvård. Du förväntas ta initiativ till att utveckla lagstiftning och samarbeta nationellt och internationellt i rättsliga utvecklingsfrågor. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar och tillsammans med fyra sektionschefer och ca 90 medarbetare arbetar du för en enhetlig och effektiv rättslig styrning.

Rättsenheten lämnar stöd och råd i rättsliga frågor (dygnet runt) och fattar beslut i vissa klientärenden på central nivå, bl.a. om placering, strafftidsberäkning, särskilda villkor och uppskjuten villkorlig frigivning, samt även i internationella ärenden. Enheten omprövar klientbeslut och företräder Kriminalvården i rättsprocesser. Enhetens medarbetare arbetar i moderna aktivitetsbaserade lokaler i centrala Norrköping men även i Stockholm (Liljeholmen), centralt i Göteborg, Malmö, Örebro, Linköping och Härnösand. Därmed finns möjlighet att som deras chef arbeta vissa veckodagar även från dessa orter. Du rapporterar till anstalts- och häktesdirektören och du kommer att ingå i Kriminalvårdens nationella ledningsgrupp, som leds av generaldirektören.

Kvalifikationer

Krav:
• Juristexamen med tingsmeritering och mycket goda kunskaper inom några av de rättsområden som är relevanta för Kriminalvården, exempelvis straffrätt och förvaltningsrätt
• Flerårig erfarenhet av rättstillämpning och kvalificerat juridiskt arbete från domstol, advokatbyrå eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av relevant myndighets- och författningsarbete och goda kunskaper avseende myndighetsstyrning och statlig budgetprocess
• Flerårig och väl vitsordad chefserfarenhet på indirekt nivå
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet av relevant utredningsuppdrag

Meriterande:
• Domarutbildning
• Erfarenhet som rättschef eller chefsjurist inom offentlig verksamhet
• Erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet
• Erfarenhet av lagstiftningsarbete
• Erfarenhet av att leda på distans
• Mediaträning, vana vid mediakontakt och att representera verksamheten

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som person är stabil, prestigelös och är bra på att samarbeta med andra inom och utom myndigheten. När du identifierar trender och förändringar i omvärlden kan du bedöma hur dessa kan komma att påverka Kriminalvårdens verksamhet. Du är trygg med att leda, kan bidra med sammanhang till kvalificerade medarbetare och har god förmåga att skapa struktur och kvalitet i en komplex verksamhet. I den här rollen blir du Kriminalvårdens företrädare både externt och internt och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi ser att du har mycket god förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer, att kommunicera utifrån mottagarens behov och att skapa engagemang och delaktighet i organisationen.

Självklart delar du Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans möjligheter till utveckling och förändring.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Tillträde efter överenskommelse.
Placeringsort: Norrköping

Intresseanmälan
Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulterna Monica Landmark 073-155 00 14 monica.landmark@source-executive.se eller Bianca Gideback 070-8110364, bianca.gideback@source-executive.se