Välkommen att skapa Sveriges friskaste län tillsammans med oss, vi söker nu en verksamhetschef till anestesikliniken i Nyköping

 

Verksamhetschef Anestesi

Om oss
Anestesikliniken är en del av Division Kirurgi, inom divisionen arbetar ca 2000 medarbetare. På anestesikliniken i Nyköping arbetar totalt ca 150 medarbetare. Verksamhetschef är direkt underställd divisionschef och ansvarar inför och rapporterar till denne.

Dina arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att leda och vidareutveckla verksamheten inom anestesikliniken såväl operativt som strategiskt. Det innefattar att skapa bästa tänkbara förutsättningar för medarbetarna ska känna delaktighet, kunna bidra till utveckling samt vilja ta ansvar men även prioritera resurser där det krävs.
Som verksamhetschef leder du arbetet med hjälp av en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av verksamhetschefen, vårdenhetscheferna på operation och intensivvård, enhetsansvariga anestesiologer, klinikadministratören samt klinikekonom och klinik-HR. I Basenhetsrådet ingår fackliga företrädare från aktuella förbund, samt verksamhetschef och klinikadministratör som sekreterare. Läkargruppen är direkt underställd verksamhetschefen. Operation inkl. sterilcentralen leds av en vårdenhetschef, en biträdande vårdenhetschef och 5 sektionsledare (sterilcentralen, anestesi, ortopedi, kirurgi+ urologi, samt gynekologi), samt en medicinskt ledningsansvarig anestesiolog. Intensivvårdsavdelningen inklusive uppvakningsavdelningen leds av en vårdenhetschef, en biträdande vårdenhetschef och på UVA även en sektionsledare, samt en medicinskt ledningsansvarig anestesiolog.
Som verksamhetschef har du fullt ekonomiskt-, medarbetar- arbetsmiljö -och verksamhetsansvar
Du rapporterar till divisionschef kirurgi och har tillsammans med övriga verksamhetschefer inom divisionen ett helhetsansvar för att bidra till att förbättra sjukvården inom länet. I uppdraget ingår även att arbeta med klinikens uppdrag avseende forskning och utbildning.

Är du intresserad av forskning?
Centrum för Klinisk Forskning Sörmland (CKFD) är Region Sörmlands samlade resurs för forskning. Huvuduppgiften är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Region Sörmland. Region Sörmland har forskningssamverkan med Uppsala universitet och därigenom har akademisk tillhörighet och kompetens tillförts Region Sörmland. Förutom forskningssamverkan med Uppsala universitet bedrivs klinisk forskning i samarbete med t.ex. Karolinska institutet, Örebro universitet, Linköpings universitet och Mälardalens Högskola.

Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande tjänst där det är finns möjlighet att fortsätta arbeta med utvecklingsfrågor, med patienten i fokus. Inom region Sörmland har du god möjlighet att påverka, en organisation med korta beslutsvägar. Några fler exempel:

•Nyköpings lasarett har alla fördelar som finns på ett mindre akutsjukhus, vVi bygger helt nya lokaler för operation, de ska vara klara år 2023. Du får en central roll i att planera och organisera framtidens anestesiverksamhet och sjukvård.
•Anestesikliniken är störst av alla kliniker i Nyköping och samverkan med de andra klinikerna fungerar väl.
•Kompetensen hos personalen är hög och trivseln är mycket god.

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025 genom:
•Långsiktigt och strategiskt arbete med att främja varje persons rätt till god hälsa, kultur och utbildning och för att förebygga sjukdom och ohälsa.
•Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete inom Region Sörmland och vi främjar en utveckling som är långsiktigt ekologisk, social och ekonomiskt hållbar.

Din kompetens
Vi vill att du har en universitets- eller högskoleexamen inom vård. Du har flerårig linjechefserfarenhet och har erfarenhet av att leda dygnet runt verksamhet. Därutöver är det meriterande om du har erfarenhet inom anestesi.

Det här är en tjänst för dig som har förmåga att leda, driva och utveckla verksamhetens arbete. Du är lugn och trygg i din ledarroll samt har god förmåga att planera, delegera och följa upp. Vidare krävs förmåga att verka inom givna ramar med nytänkande och med ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. Vi ser även att du har ett tydligt ledarskap som visar mod och kraft att genomföra beslut och driva förbättringsarbete. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är något som du behärskar väl.

Vi förväntar oss att du, liksom vi, sprider engagemang och entusiasm samt arbetar aktivt med våra värderingar. Därutöver är det av stor vikt att du har förmåga att uttrycka dig på ett tydligt, engagerande och informativt sätt i både tal och skrift. Genom att visa personlig omtanke har du lätt för att skapa delaktighet, goda relationer och kan bygga samarbete både inom och utanför verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Information om tjänsten lämnas av
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE, vid frågor är du välkommen att kontakta Erik Asp, tel 0733-523481 eller Jonna Ramm Schmidt tel 070-864 13 34. Fackliga företrädare nås via växeln, 0155-24 50 00.
Välkommen med din intresseanmälan, inklusive CV.. Du skickar in din intresseanmälan via SOURCE hemsida. Kom och jobba hos oss på anestesikliniken!

Se våra förmåner: https://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/

 


ERIK ASP

  •  0733523481
  •  erik.asp@source-executive.se