Samordnare

SCAPIS är en nationell satsning där sex universitet och universitetssjukhus deltar och samverkar i en svensk befolkningsstudie som rekryterat, och i ett brett perspektiv utrett hjärt- och lungfunktion på 30 000 slumpvis utvalda kvinnor och män i åldern 50-64 år. Syftet är bland annat att kunna förbättra möjligheten att förutsäga risken för framtida insjuknande i hjärt- och lungsjukdomar. Aldrig tidigare har det lagrats en så stor mängd medicinska data med moderna bildåtergivningstekniker, undersökningsresultat och biologiska prover i en svensk forskningsdatabank. Det stora antalet individer och bredden och djupet på de undersökningar som använts gör att studien är internationellt unik. Huvudfinansiär för denna satsning är Hjärt-Lungfonden.
Ett nybildat SCAPIS-kontor kommer att bli den organisation som ansvarar för att via effektiva och tydliga processer tillgängliggöra denna resurs för forskarvärlden. SCAPIS-kontoret är också länken mellan forskarna som byggt upp och förvaltar den vetenskapliga delen av SCAPIS samt huvudfinansiären och övriga involverade organisationer. Verksamheten har en styrgrupp som består av forskningsledare från de ingående universiteten och leds av en föreståndare (ordförande) och en biträdande föreståndare (vice ordförande). Styrgruppen bidrar med vetenskapligt stöd och styrning och är förankrad hos universiteten som utser sina egna representanter. För att utveckla och förvalta SCAPIS-kontoret söker vi nu en erfaren ledare med intresse för både administration och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en samordnare som kommer att arbeta under stort självständigt ledningsansvar och som kan utveckla en verksamhet som tillgängliggör SCAPIS-studien som resurs för svenska och internationella forskare. SCAPIS-kontoret är tänkt att vara en liten och effektiv administrativ enhet som uppfyller uppdraget genom att handlägga ansökningar och koordinera arbetet med övriga leverantörer av tjänster i SCAPIS som leverantör av IT-tjänster (GU-IT) Hjärt-Lungfonden och Biobank Sverige. Arbetsuppgifterna kommer att spänna över ett stort spektrum där en del kommer att vara fokuserad på att utveckla och förvalta en organisation med budgetarbete, processutveckling, rekrytering, medarbetarsamtal och administrativt stöd. Det innebär även att vara produktägare för den webbportal där forskare kan ansöka om data från SCAPIS. Den andra delen är externt inriktad och handlar om kontakter med forskare och andra intressenter samt kommunikation om SCAPIS nationellt och internationellt. Samordnaren (ledaren) kommer att arbeta i nära samarbete med föreståndare och bitr. föreståndare.
Hos huvudmannen finns stödfunktioner för HR, juridik, ekonomi, IT-infrastruktur etc.
Rollen är formellt en anställning vid Göteborgs Universitetet tillhörande institutionen för Medicin.
Det här är en unik möjlighet och en fantastisk utmaning för rätt person att få vara med från början och bygga upp SCAPIS-kontoret och dess verksamhet till sin fulla potential.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av att arbeta som ledare i en komplex organisation med förståelse för hur offentlig verksamhet fungerar. Du är van vid ledarskap och utveckling av verksamheter i form av målarbete, processutveckling och kommunikation. Meriterande är att även ha jobbat med uppbyggnad av nya verksamheter.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en bra kommunikatör som muntligt och skriftligt kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska. Ditt ledarskap kännetecknas av ett stort driv, hög initiativförmåga, integritet och prestigelöshet. Du har en relevant akademisk examen. Erfarenhet från biomedicinsk forskning och universitetsverksamhet är meriterande.
Som person är du ansvarsfull, serviceinriktad, lyhörd och har god samarbetsförmåga. Du är flexibel och har god förmåga att växla mellan arbetsuppgifter av olika karaktär samt arbetar strukturerat och noggrant.

ÖVRIGT
I denna rekrytering samarbetar Göteborgs Universitet med Source. Om du vill diskutera tjänsten närmare kontakta i första hand rekryteringskonsulterna Sofia Rasmusson 070-508 03 28, sofia.rasmusson@source-executive.se eller Bianca Gideback 070-811 03 64, bianca.gideback@source-executive.se. Om du vill göra en förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se�.

ANSÖKAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via
http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb
senast den 13 september 2019.

Kontaktpersoner

Namn: Bianca Gideback
Befattning: Rekryteringskonsult Source
Tfn: 070-8110364
E-post: bianca.gideback@source-executive.se

Namn: Sofia Rasmusson
Befattning: Rekryteringskonsult Source
Tfn: 070-5080328
E-post: sofia.rasmusson@source-executive.se

Namn: Göran Bergström
Befattning: Professor/Biträdande avdelningschef Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet
Tfn: 705- 09 4405
E-post: goran.bergstrom@hjl.gu.se

Namn: Bim Boberg
Befattning: Forskningschef Hjärt- Lungfonden
Tfn:070-8544202
E-post: bim.boberg@hjart-lungfonden.se

Befattning: Samordnare
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Så snart som möjligt