Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. Medlemskommunerna är Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund, Vårdö.

Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. På Oasens fyra avdelningar Mattas, Pellas, Solsidan och Liljan finns sammanlagt 67 vårdplatser och närmare 90 anställda. Oasen boende- och vårdcenter är den största kommunala instansen på Åland.

 

Förbundsdirektör

Är du vår nya förbundsdirektör?
Vi söker dig som genom ett visionärt ledarskap vill leda och utveckla den största kommunala instansen på Åland.

VERKSAMHETEN
Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. Medlemskommunerna är Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund, Vårdö. Kommunalförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. På Oasens fyra avdelningar Mattas, Pellas, Solsidan och Liljan finns sammanlagt 67 vårdplatser och närmare 90 anställda. Oasen boende- och vårdcenter är den största kommunala instansen på Åland.
Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som ej kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på Oasen livet ut.

ROLLEN OCH UPPDRAGET
Som förbundsdirektör får du det viktiga uppdraget att leda och utveckla verksamheten enligt de ramar som förbundsfullmäktige fastställer. Du ansvarar för att verksamheten sköts och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att samarbetet inom hela organisationen fungerar väl. Förbundsdirektören är förbundets ledande tjänsteman och leder kommunalförbundets förvaltning och ekonomi samt är föredragande inför förbundets fullmäktige och styrelse. Det finns en ledningsgrupp bestående av ekonomiansvarig, överskötare och kökschef
som leds av förbundsdirektören.

I ditt uppdrag lyckas du genom ett visionärt ledarskap skapa struktur och lägga upp en plan för en långsiktig verksamhetsutveckling som du sedan framgångsrikt förankrar i kommunerna, styrelsen och hos fullmäktige. Det finns idag ett etablerat samarbete med bl a Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och landskapsregeringen. Vi ser gärna att nya externa samarbeten skapas för att utveckla verksamheten ytterligare.

Du kommer bl a att driva följande frågor:
• Implementering av systemet RAI
• Byte av larmsystem och ekonomisystem i samarbete med medlemskommunerna
• Utarbeta en kompetensutvecklingsplan för personalen


BEHÖRIGHETSKRAV
Den som väljs till förbundsdirektör ska ha avlagt högskoleexamen inom juridik, statskunskap eller ekonomi.

KVALIFIKATIONER
Erfarenhet av kommunal förvaltning, gärna erfarenhet av vård och omsorg samt dokumenterat god ledarförmåga räknas som en merit. Rollen förutsätter mycket goda kunskaper i svenska.

PERSONLIGA EGENSKAPER
Rätt person för uppdraget har en vilja att vara synlig i organisationen och lyckas skapa delaktighet i alla led internt och bland medlemskommunerna. Vi ser också att man är målinriktad med en kommunikativ och transparent ledarstil.

INTRESSEANMÄLAN
I den här rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. För en inledande, konfidentiell dialog kring tjänsten, ring eller skriv till Jonna Ramm-Schmidt, SOURCE, tel +358 (0) 50 559 99 40, jonna.ramm-schmidt@source-executive.fi.

Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman svarar också på förfrågningar, tel
+358 (0) 457 548 35 38. Mer information om verksamheten finns här http://www.oasen.ax/
Välkommen med din ansökan, innehållande löneanspråk, senast den
12.8.2019 kl. 12.00 finsk tid till Oasen boende- och vårdcenter, Godbyvägen 486, 22150, Jomala. Ansökan kan också sändas per e-post till info@oasen.ax